Artykuł promocyjny

Beton wodoprzepuszczalny jako odpowiedź na zagrożenie wodą burzową

W ostatnich latach coraz powszechniejszym zjawiskiem w Polsce są nawałnice burzowe, podczas których w bardzo krótkim czasie pojawia się duży słup wody opadowej. Niestety często powoduje to lokalne podtopienia, a tym samym straty.

W wielu przypadkach pośrednim czynnikiem powodującym podtopienia jest drenaż, który nie jest w stanie odebrać całej wody nawałnicowej w bardzo krótkim czasie.

Większość obecnie stosowanych rozwiązań na nawierzchnie użytkowe to materiały nieprzepuszczające wody. Stanowią one barierę dla wody opadowej, która spływa z nich do instalacji odwodnieniowej. Przy dużych powierzchniach tego typu odprowadzanie wody staje się problematyczne.

W przypadku obiektów sportowych nawierzchnie, które muszą być wodoprzepuszczalne (np. boiska piłki nożnej), wykonywane są na odpowiednich podbudowach, które pomagają w filtracji wody w głąb warstw, na których nawierzchnia ta jest wykonana. Najczęściej do podbudowy tego rodzaju stosuje się odpowiednio dobrane frakcje kruszywa. Z uwagi na konieczność osiągnięcia odpowiedniego współczynnika przepuszczalności wody, warstwy te nie mogą być zbyt mocno zagęszczone. Sprawia to, że w miejscach mocno obciążonych (np. w polach karnych) dochodzi do zagęszczenia podbudowy pod wpływem użytkowania, a co za tym idzie – do powstawania dołków i zmniejszenia wodoprzepuszczalności.

Odpowiedzią na ten problem okazało się zastosowanie betonu wodoprzepuszczalnego jako podbudowy.

LafargeHolcim wykonał wiele powierzchni podbudowy z betonu wodoprzepuszczalnego HydromediaTM pod nawierzchnie boisk wybudowanych w ramach programu Orlik. Okazało się, że zastosowanie takiego betonu ma wiele zalet. Ma on na tyle sztywny szkielet, że jego wytrzymałość na ściskanie i moduł odkształcenia są dużo większe od podbudowy z kruszywa. Ponadto wykazuje pewną wytrzymałość na rozciąganie, a przy tym jego wodoprzepuszczalność jest na tyle duża, że podbudowa nie stanowi już bariery w odbiorze wody z powierzchni boiska.

Beton wodoprzepuszczalny różni się od zwykłego betonu przede wszystkim brakiem kruszywa drobnego (do 2 mm) w swojej strukturze (fot. 1).

LafargeHolcim produkuje beton wodoprzepuszczalny HydromediaTM przy użyciu dwóch frakcji kruszywa: 2–8 mm z wodoprzepuszczalnością na poziomie 300 l/(m 2 *min) oraz 8–16 mm, którego wodoprzepuszczalność wynosi ok. 800 l/(m 2 *min).

Beton ten został wykorzystany między innymi na podbudowy kortów tenisowych (fot. 2) i placów zabaw (fot. 3). Zastosowanie HydromediiTM w podbudowach kortów tenisowych ma też wpływ na komfort użytkowania właściwej nawierzchni z tartanu. Sztywność wykonania podbudowy i możliwości jej niwelacji stwarza warunki do idealnego profilowania nawierzchni i doskonałego niwelowania poziomego. Parametry wytrzymałościowe betonu HydromediaTM są na tyle dobre, że można go stosować jako warstwę nawierzchni zewnętrznej. Dzięki temu można efektywnej zarządzać wodą opadową.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Podstawowym celem regulacji było wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez wyważenie interesów i zapewnienie słusznej ochrony uczestnikom procesu budowlanego, a także zachęcenie inwestorów do większej staranności przy wyborze kontrahentów.

lipiec-sierpień | 4 (33) 2017

Autostrada – Polska 2017 zakończona sukcesem

Mnóstwo nowoczesnych maszyn, ciekawe rozwiązania technologiczne i wiele ciekawych rozmów – tak w skrócie podsumować można XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, które odbywały się od 9 do 11 maja w Kielcach. Wystawę odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz przedstawiciele wszystkich branżowych instytucji. Targi odwiedziło ponad 14 000 gości.