Autor

Mgr inż. budownictwa o specjalności drogi, ulice i autostrady, projektant drogowy w firmie CE Project Group.

Artykuły