BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Przygotowanie i realizacja inwestycji mostowych – formalności od A do Z

TAGI: OBIEKTY MOSTOWE
Realizacja inwestycji mostowych jest nierozerwalnie związana z budową i rozbudową sieci transportowej. Są one niezbędne dla zapewnienia połą... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Rowerem zdrowiej nawet w smogu, czyli dlaczego warto inwestować w ścieżki rowerowe

TAGI: ŚCIEŻKI ROWEROWE, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Jeszcze do niedawna jazda na rowerze była przejawem prowadzenia zdrowego trybu życia. Czy jednak w obliczu rosnącego zanieczyszczenia powiet... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak niewielkim kosztem wprowadzić system rowerów miejskich?

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Inwestycja w system rowerów miejskich nie należy do tanich, lecz wystarczy odrobina kreatywności, by w nowatorski sposób zapew... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Recykling – pomysł na wykorzystanie odpadów budowlanych

TAGI: OSZCZĘDNOŚCI
Pojęcie recyklingu znane jest na świecie od wielu lat. W Polsce już we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku prowadzono badania nad możliwośc... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Kosztorys budowy chodnika o długości 100 m

TAGI: KOSZTORYS
Chodnik – zgodnie z art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 Nr 19, poz. 115 z późniejszy... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje drogowe na nowych zasadach. Jak zmieniło się prawo po 27 października br.?

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Ostatnie miesiące przyniosły liczne zmiany w zakresie warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Najświeższe modyfikacje prawa pojawi... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Geodezyjna obsługa inwestycji drogowych

TAGI: REMONTY
Zanim dokona się symboliczne wbicie pierwszej łopaty na placu budowy drogi, inwestor musi przejść przez skomplikowaną procedurę administracy... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Paraliż komunikacyjny to przeszłość

TAGI: OZNAKOWANIE
Prowadzenie robót w pasie drogowym powinno gwarantować zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich uczestnik&oac... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka wariantów jednej inwestycji. Budowa dróg na terenach cennych przyrodniczo

TAGI:
W przypadku realizacji inwestycji drogowej zwykle konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko. Z procedury oceny wynika obowiązek oprac... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje celu publicznego

TAGI:
Według pewnej grupy analityków i ekonomistów przeciętne tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2015 r., podobnie jak w roku ubie... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

TAGI: REMONTY
Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie pra... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

TAGI: REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zw... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

TAGI: REMONTY
Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jak... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcia

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
W trakcie procesu inwestycyjnego pojawia się konieczność wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu albo zajęcia na potrz... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

FIDIC w konkretach: obowiązki i uprawnienia zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Zgodnie z Warunkami kontraktowymi Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (Fédération Internationale... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje drogowe pod lupą

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Najczęściej popełniane błędy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w procedurze przetargowej w zakresie inwestycji... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa komunikacyjna inwestycji

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Wykonawca nie ukończył budowy w terminie. Czego może domagać się inwestor? WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Etapy procesu inwestycyjnego

TAGI:
Inwestycje drogowe wymagają długiego procesu przygotowania, niezależnie od tego czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka, czy... WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi i środowisko. Część 2

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Inwestycje z zakresu dróg powiatowych i gminnych a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – cz. 2 LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Kryteria wyboru wykonawców w zamówieniach publicznych

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Spośród wszystkich ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców w danym postępowaniu zamawiający wybiera tę najkorzystniejsz... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Na czym budujemy drogi?

TAGI:
Przed rozpoczęciem budowy dróg należy dokonać rozpoznania warunków geotechnicznych i geologicznych podłoża – warto więc... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje drogowe a przepisy prawa

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Rozbudowa, przebudowa i remont drogi – które z tych działań wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a które zezwolenia na... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Odbiór końcowy inwestycji

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Jak przygotować inwestycję do odbioru końcowego? – porady dla kierownika robót drogowych, czyli na co warto zwrócić szcz... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Specyfikacje techniczne - często popełniane błędy

TAGI: REMONTY
Jak przygotowywać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, by nie utrudniały, a pomagały wykonawcom robó... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Dokumentacja projektowa inwestycji drogowej. Część 1

TAGI:
Dla każdej inwestycji drogowej należy przygotować m.in. opracowania geodezyjno-kartograficzne dla celów projektowych oraz formalnopra... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Dokumentacja projektowa inwestycji drogowej. Część 2. Projekt budowlany

TAGI: REMONTY
Ważnym elementem w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest projekt budowlany, kt&o... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja dróg powiatowych

TAGI: REMONTY, OSZCZĘDNOŚCI
Coraz więcej modernizacji dróg powiatowych jest dofinansowywanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestycje drogowe a ochrona zieleni i zwierząt

TAGI: REMONTY
Jednym z problemów, z którymi trzeba się uporać, planując inwestycję drogową, prace związane z remontem drogi czy jej utrzyman... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ