BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Umowa o roboty budowlane. Wzór

TAGI:
POBIERZ

Wyplata zaliczki przez zarządce drogi

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o wypłatę zaliczki 70 % - wzór

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o odstępstwo

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Wypłata odszkodowania z tytułu wywłaszczenia przez zarządce drogi

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
POBIERZOPRACOWANIE

Regulacja stanu prawnego nieruchomści

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o nabycie tzw. resztówki

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Administracja drogowa

TAGI:
Administracja drogowa POBIERZOPRACOWANIE

Wzór umowy porozumienia między zarządcą drogi a dzierżawcą

TAGI:
Wzór umowy porozumienia między zarządcą drogi a dzierżawcą POBIERZ

Wzór pisma wypowiadającego umowę dzierżawy

TAGI:
Wzór pisma wypowiadającego umowę dzierżawy POBIERZDOKUMENT

Wzór zapytania do nadleśnictwa lub koła łowieckiego

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Hulajnogi elektryczne na drodze

TAGI:
Elektryczne hulajnogi pojawiające się w kolejnych miastach mają wielu zwolenników, ale i przeciwników. Niestety, choć świetnie... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymywanie studzienki kanalizacji sanitarnej a obowiązki zarządcy drogi

TAGI:
Jeżeli nie ma możliwości odprowadzenia nieoczyszczonej wody z urządzeń odwadniających, powinno się stosować urządzenia zabezpieczające środo... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Festyn na drodze

TAGI:
Latem często do zarządców dróg trafiają prośby o udostępnienie części drogi (zazwyczaj wyłączonej z powszechnego użytku lub ma... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zgromadzenie na drodze, czyli strajk w praktyce zarządcy drogi

TAGI:
Obecnie drogi stały się obszarem manifestacji i blokad. Zabezpieczenie drogi przed zagrożeniami płynącymi dla uczestników marsz&oacut... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

TAGI:
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi a... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy operat szacunkowy sporządzony na zlecenie zarządcy drogi można uznać za informację publiczną? Studium przypadku

TAGI:
Osoba fizyczna wystąpiła do zarządcy drogi z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia operatów szacun... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządca drogi a specyfikacja odpadów

TAGI:
„Odpady” oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty, które posiadacz usuwa lub powinien usunąć zgodnie z obowiązującymi... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

TAGI:
Zarządca drogi powinien znać regulacje dotyczące lokalizacji reklam w pasie drogowym, które zawarte są w rozdziale 4 ustawy o drogach... MARZEC
2 (43) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

TAGI:
Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej ka... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można zapewnić dostęp do drogi publicznej przez dzierżawę drogi wewnętrznej?

TAGI:
Inwestorzy często zadają pytanie, czy konieczny jest zakup udziału we współwłasności istniejącej drogi wewnętrznej, czy też wystarczy... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Ustalenie granic nieruchomości w praktyce zarządcy drogi

TAGI:
Ustalenie granic nieruchomości w trybie postępowania rozgraniczeniowego następuje wówczas, gdy granice nieruchomości nie zostały wcze... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – odpowiedzialność zarządcy drogi

TAGI:
Maszyny i inne urządzenia techniczne wykorzystywane w budowie i utrzymaniu dróg powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny p... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Ubezpieczenie sprzętu drogowego w praktyce zarządcy drogi

TAGI:
W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – pojawia się potrzeba przeprowad... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Starodroża

TAGI:
Według informacji Najwyższej Izby Kontroli w latach 2004–2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w zarząd blisko 1400 km sta... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Niemożność ustanowienia służebności przesyłu w pasie drogowym

TAGI:
Przedstawiamy przypadek, w którym gmina domagała się ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby gazociągu posadowionego w drodze,... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Usuwanie drzew przez zarządców dróg

TAGI:
Zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drz... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy zjazd jest częścią drogi?

TAGI:
Problem właściwego zakwalifikowania zjazdów pojawia się w orzecznictwie od 2003 r., kiedy to do ustawy o drogach publicznych wprowadz... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy droga wewnętrzna może uzyskać status drogi gminnej?

TAGI:
W artykule zaprezentowano ogólne zasady przekazania na rzecz gminy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na gruntach stanowiących... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Sadzenie drzew przez zarządcę drogi

TAGI:
Do obowiązków zarządcy drogi należy nie tylko usuwanie, ale i sadzenie drzew i krzewów. Podpowiadamy, w jaki sposób dok... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawne aspekty wpływu budowy drogi na środowisko

TAGI:
Prowadząc prace projektowe związane z budową lub modernizacją drogi, należy w sposób drobiazgowy przeprowadzić analizę ryzyka wystąpi... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Oznakowanie dróg a ruch ciężarowy

TAGI:
Z każdym rokiem zwiększa się udział samochodów ciężarowych w ruchu – zarówno tych dostawczych, jak i cięższych. W związk... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości a podatek VAT

TAGI:
Nieruchomość należąca do spółki X została na podstawie decyzji ZRID przeznaczona pod inwestycję drogową. Organ administracji orzekł o... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika

TAGI:
Kto i w jakich przypadkach ma obowiązek odśnieżania oraz utrzymywania czystości dróg i chodników? Czy zawsze jest to zarządca... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Administracja drogowa

TAGI:
W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej z... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabywanie nieruchomości pod drogi – odszkodowanie

TAGI:
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opr&oacu... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Co należy wiedzieć o drogach publicznych w kontekście zarządzania

TAGI:
Zarządcy dróg mogą przekazywać sobie zarządzanie poszczególnymi drogami w trybie porozumienia regulującego wzajemne rozliczeni... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zjazd z drogi publicznej

TAGI:
Co do zasady, na budowę lub przebudowę zjazdu właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości przyległej do drogi publicznej musi uzy... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

TAGI:
1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Grunty przeznaczone w ewidencji gruntów i budynków pod budowę dróg publicznych

TAGI:
Dlaczego warto zadbać o aktualizację i zmianę w operacie ewidencyjnym użytków gruntowych na działkach przeznaczonych pod budowę dr&oa... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcie pasa drogowego. Tryb administracyjny

TAGI:
Przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 j.t. ze zm.) regulujące kwestie związane z korzystaniem... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

TAGI:
Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do n... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

TAGI:
Konsekwencją przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją inwestycji drogowej, nieruchom... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zamówienia in-house po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Zamówienia in-house to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących obowiązującej od lipca br. nowelizacji Prawa z... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Umieszczanie znaków drogowych przez zarządców dróg

TAGI: OZNAKOWANIE
Specyfika ruchu drogowego wymaga przeniesienia ustalonych w przepisach prawnych zasad na drogę w postaci różnego rodzaju znakó... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Problem z resztówką, czyli zbędne części nieruchomości drogowej

TAGI: FINANSE
Jedną z konsekwencji dokonywania podziałów nieruchomości i pozyskiwania gruntów w związku z realizacją inwestycji drogowych je... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy inwestor nie odpowiada solidarnie za podwykonawcę

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Przesłanki i zasady odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy są jednym z najaktualniejszych problem&oacu... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w przepisach o drogach publicznych?

TAGI: FINANSE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Rada Ministrów przyjęła 25 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastr... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zminimalizować ryzyko wypłaty odszkodowania? Praktyczne porady prawne

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, KOMENTARZ PRAWNIKA
Okres jesienny to dla drogowców przede wszystkim czas przygotowań do utrzymania zimowego. Ze względu na specyfikę tej pory roku, jesi... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne po zmianach. Jak dokonać oceny wykonawców po nowelizacji?

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, obowiązuje już od 28 lipca 20... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Przezorny zawsze ubezpieczony. Zasady ubezpieczania maszyn drogowych

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, OSZCZĘDNOŚCI
W trakcie wykonywania prac związanych z jesiennym i zimowym utrzymaniem dróg może dojść do uszkodzenia maszyn drogowych, które... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Co się zmieni? Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Wandalizm na drodze. Kiedy można uzyskać odszkodowanie od sprawcy?

TAGI: FINANSE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Wandalizm jest bardzo częstym zjawiskiem, którego zwalczanie generuje dodatkowe koszty zarówno dla wielkich miast, jak i małyc... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – projekt zmian legislacyjnych

TAGI: FINANSE, REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Potrzeba zabezpieczenia interesów podwykonawców w kontraktach na roboty budowlane realizowane nie tylko w trybie zamówi... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak prawidłowo stosować znak ograniczenia prędkości?

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD, OZNAKOWANIE
Użycie znaku B-33, znanego jako znak ograniczenia prędkości, jest ściśle określone prawem. Można go umieszczać na drodze tylko wtedy, gdy... MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

FIDIC w konkretach: roszczenia zamawiającego i wykonawcy

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Roboty budowlane realizowane na podstawie warunków kontraktowych FIDIC mają zazwyczaj dosyć skomplikowany charakter i niekiedy nie da... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwaga wypadek

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD
Obowiązkiem zarządcy drogi jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Koszty z tym związane obciążają w przypadku drogi gminnej gminę... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zgłoszenie robót, czy pozwolenie na budowę?

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
   Szanowni Państwo,    pozwalam sobie przesłać pytanie, które mogłoby być tematem poruszanym na łamach kolejn... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Utracona szansa szybszej poprawy

TAGI:
Jeden z pierwszych projektów tzw. ustawy antysmogowej przewidywał wprowadzenie stref ekologicznych. Niestety, lobby samochodowe w Sej... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Znaki i sygnały drogowe – nowe przepisy już obowiązują

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD, OZNAKOWANIE
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona drzew i krzewów w świetle nowelizacji ustawy. Jak przeprowadzić proces inwestycyjny?

TAGI: REMONTY, BRD
Formalności związane z przygotowaniem inwestycji budowlanych i wycinką drzew były dotąd regulowane przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy kierunek zmian w zasadach przekazywania dróg

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, OSZCZĘDNOŚCI
Blisko dwa lata samorządy oraz zarządcy dróg czekali na decyzję określającą zasady przekazywania dróg w ramach jednostek samor... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Mediacje – nowa jakość rozwiązywania konfliktów

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, INNOWACJE, OSZCZĘDNOŚCI
Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najbardziej kompetentni urzędnicy nie mogą zagwarantować bezkonfliktowej realizacji kontraktu. Większo... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Kontrowersje wokół wykupu nieruchomości pod budowę dróg

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Intensywna rozbudowa infrastruktury zbliżyła polskie drogi do europejskich standardów, lecz wymagała zarazem dokonania upro... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Gwarancja i rekojmia – sposoby na unikniecie dodatkowych kosztów

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA, OSZCZĘDNOŚCI
Jeśli po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wystąpią wady w wykonanych pracach drogowych, to jedyną formę fina... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy zarządca dróg odpowiada za stan nawierzchni?

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni należy do podstawowych zadań zarządcy drogi, lecz jego odpowiedzialność za wystąpienie szk&o... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Liczne wyroki sądowe związane z przewozem nienormatywnym to efekt wieloletnich prób uproszczenia procedur, które dotąd nie prz... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

TAGI:
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zwanej dalej us... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w polskich uregulowaniach prawnych

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
W praktyce gospodarczej zagadnienia związane z realizacją robót budowlanych regulowane są przepisami prawa. Stosowanie międzynarodowy... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja specustawy drogowej szansą na szybsze wydatkowanie środków unijnych z nowej perspektywy 2014-2020

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, OSZCZĘDNOŚCI
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w ocenie NIK

TAGI: BRD
W niniejszym artykule omówimy zagadnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w kontekście opinii na ten temat przedstaw... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Uzgodnienia związane z organizacją uroczystości mających charakter powszechny na drogach publicznych

TAGI:
We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie okres wakacyjny lub świąteczny bez różnego rodzaju zbiorowych form spędza... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

TAGI:
Regulacja stanu prawnego nieruchomości to zespół czynności mających na celu ujawnienie w księdze wieczystej ogółu praw przysłu... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – projektowane zmiany

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD
W 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

FIDIC w konkretach. Obowiązki wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane należy zobowiązanie wykonawcy do wykonania obiektu budowlanego zgodnie z... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność gmin i powiatów w zakresie drogowych obiektów inżynierskich

TAGI:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

TAGI: OSZCZĘDNOŚCI
Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozyt... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Uprawnienia zawodowe po nowelizacji prawa budowlanego

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Zmiany w zakresie nabywania uprawnień budowlanych wzbudzają liczne kontrowersje. Z jednej strony otwarto szerszy dostęp do zawodów te... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Uprawnienia zarządcy i zarządu dróg

TAGI:
Drogi publiczne stanowiące sieć komunikacyjną w naszym kraju tworzą układ dróg różnych kategorii. W zależności od znaczenia dr... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Umowy i gwarancje na roboty drogowe

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Umowy cywilnoprawne, których przedmiotem są tzw. roboty drogowe, w większości przypadków należy zaliczyć do umów o robo... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązki zarządcy drogi w przypadku skrzyżowania dróg różnej kategorii

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013.260 j.t.) o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drog... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

TAGI: REMONTY, PRZEPUSTY I KANAŁY
Elementami integralnie związanymi z większością nowych lub przebudowywanych dróg są przydrożne rowy, przepusty i mosty. Podczas plano... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Relacja między inwestorem a wykonawcą po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 8 listopada 2013

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w istotny sposób zmieniła relacje pomiędzy inwestorem... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Czego może się obawiać inwestor w związku z upadłością wykonawcy

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMENTARZ PRAWNIKA
W ostatnich latach wśród upadających przedsiębiorstw poczesne miejsce zajmowały firmy budowlane. Nie oznacza to jednak, że obecnie sy... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

FIDIC w konkretach: Czerwona Książka FIDIC

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Jaki jest zakres przedmiotowy zawarty w najpopularniejszym na rynku wzorcu Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie drogi w okresie zimowym

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD
Okres zimowy przynosi problemy związane z odśnieżaniem i utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych. Należy doprowadzić je do stanu pozw... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Najczęściej stosowane wzorce Warunków kontraktowych FIDIC

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Warunki kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów to wzorce umów zawieranych pomiędzy inwestorem... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Kruszywa do budowy dróg. Kiedy ich wytwarzanie jest legalne?

TAGI:
Aby zrealizować inwestycję drogową, inwestor musi pozyskać odpowiednie materiały budowlane, w tym kruszywa. Zazwyczaj podstawowym kryterium... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Specustawa drogowa vs. prawo budowlane

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
W jakich sytuacjach do budowy drogi stosuje się specustawę drogową, a w jakich przypadkach nie ma do tego podstawy prawnej i należy w całośc... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Użytkowanie drogi przed zakończeniem budowy?

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Na jakich zasadach wydaje się pozwolenie na użytkowanie drogi lub jej odcinka przed zakończeniem wszystkich robót? MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Powiaty i województwa oddają swoje drogi. Co robić?

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Zasady przejmowania i oddawania dróg, które straciły swoja kategorie. Kwestie prawne, orzeczenia sadów, zasady przejmow... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Zakres odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
W ramach odpowiedzialności cywilnej określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: „kodeks cywilny”) w... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy wkracza SKO. Procedury postępowania w przypadku zaskarżenia wydanej decyzji do SKO

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
W systemie prawa polskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności postępowania zagwarantowana w art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Tymczasowa organizacja ruchu – problem inwestora czy wykonawcy?

TAGI: REMONTY, BRD
Kto – zgodnie z przepisami – odpowiada za przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsc rob&... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie drogami wewnętrznymi a dostępność drogi publicznej

TAGI:
O ile zarządzanie prywatnymi drogami wewnętrznymi nie stwarza kłopotu, bo jest uregulowane prawnie, to przy zarządzaniu drogami, któr... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi i środowisko

TAGI:
Inwestycje z zakresu dróg powiatowych i gminnych a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – cz. I WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Kary za niedotrzymanie terminu

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Wykonawca nie ukończył budowy w terminie. Czego może domagać się inwestor? WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Prywatne działki – publiczne drogi

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Wydzielanie z prywatnych działek pasów na budowę lub poszerzenie drogi wciąż wzbudza wiele emocji, związanych m.in. z przewłaszczanie... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Odpowiedzialność zarządcy mostu

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Wiadomo, że za utrzymanie nawierzchni drogi odpowiada jej zarządca. Kto jednak ponosi odpowiedzialność za stan techniczny drogowych obiekt&o... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Gospodarowanie odpadami w drogownictwie

TAGI:
Nowelizowana ustawa o odpadach w znacznym stopniu zmienia zasady postępowania z odpadami powstającymi w trakcie eksploatacji, remontu i budo... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa i przebudowa wjazdów (zjazdów) na posesję

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, PRZEPUSTY I KANAŁY
Wykonywanie wjazdów (zjazdów) na posesję i przepustów pod nimi – aspekty prawne i zagadnienia, na które wa... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwierzęta na drogach – kto za nie odpowiada?

TAGI: BRD
Jednym z wielu problemów, z jakimi wiąże się utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, jest kwestia usuwania zwłok zwierzęcych l... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Kto odpowiada za rowy melioracyjne?

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Ustawodawca nie określa wprost, czyją własnością są rowy melioracyjne, w związku z tym pojawia się pytanie, w czyjej gestii leży ich utrzyma... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany granic pasa drogowego

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien określać pas terenu przeznaczony pod przyszłą budowę dróg. Jakie więc s... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

(Nie)bezpieczeństwo pracy przy budowach dróg

TAGI: REMONTY
Budowa lub remont drogi – jako inwestycja na dużym, łatwo dostępnym dla osób postronnych terenie – generuje zwiększoną li... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Czyszczenie ulic i placów po zmianach przepisów

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Wieszczona w mediach „rewolucja śmieciowa” stała się faktem – zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czysto... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Wody gruntowe a ich otoczenie

TAGI: REMONTY
Niewłaściwe rozpoznanie warunków wodnych może przysporzyć kłopotów nie tylko wykonawcy obiektu drogowego, ale też podmiotom i... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Własności gruntu - regulowanie statusu prawnego działek pod budowę dróg

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do własności, które nie jest jednak prawem absolutnym – w uzasadnionych przypa... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Jakich dokumentów może żądać zamawiający przy wyborze wykonawców w zamówieniach publicznych

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych istotnie ograniczają katalog dokumentów i oświadczeń, ja... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Prawne uwarunkowania leasingu maszyn i urządzeń dla samorządów w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg

TAGI: REMONTY, KOMENTARZ PRAWNIKA
Rynek usług leasingowych w Polsce rozwija się w bardzo szybkim tempie. Przez wiele lat z tej formy nabywania majątku korzystali jednak gł&oa... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady umieszczania reklam przy drogach

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Zasady umieszczania reklam przy drodze określają przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ