BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Odnowienie oznakowania poziomego

TAGI:
POBIERZOPRACOWANIE

Sprzęt zimowy - codzienna obsługa

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
POBIERZOPRACOWANIE

Eksploatacja i utrzymanie inwestycji mostowych w pigułce

TAGI:
Przywrócenie uszkodzonego mostu do użytkowania jest trudne, lepiej więc zawczasu zadbać o ich prawidłową eksploatację. O czym należy pamiętać? POBIERZOPRACOWANIE

Zieleń przydrożna - chluba czy kłopot zarządcy dróg

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Pielęgnowanie alei wymaga dokonywania wielu bieżących prac, lecz zarazem zwiększa estetykę i bezpieczeństwo na drodze. Zieleń przydrożna urozmaica bowiem krajobraz i tym samym zmniejsza poczucie znużenia u kierowców pokonujących długie trasy. Ma też inne niekwestionowane zalety. POBIERZOPRACOWANIE

Wzmacnianie i pielęgnacja skarp drogowych

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Skarpy to element drogowej budowli ziemnej. W większości przypadków są to stosunkowo niskie skarpy nasypów drogowych powstałych podczas profilowania rowów przydrożnych. Są one narażone na erozję wodną, szczególnie podczas obfitych opadów deszczu. Dla nieporośniętych roślinnością skarp, które nie są w żaden sposób stabilizowane i umacniane, dużym zagrożeniem jest również budowa drogi. W jaki sposób należy je pielęgnować, by uniknąć ryzyka osunięcia ziemi? POBIERZOPRACOWANIE

Wykaz potrzeb bieżącego utrzymania

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz potrzeb do planu bieżącego. POBIERZDOKUMENT

Karta obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – karta obiektu mostowego. POBIERZDOKUMENT

Wykaz obiektów mostowych

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – karta obiektu mostowego. POBIERZDOKUMENT

Protokół kontroli rocznej i 5-letniej

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – protokół okresowej kontroli. POBIERZDOKUMENT

Zmiany parametrów technicznych

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – zmiany parametrów technicznych. POBIERZDOKUMENT

Wykaz protokołów katastrof obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz protokołów katastrof. POBIERZDOKUMENT

Wykaz niwelacji ugięć, przęseł i osiadania podpór

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz niwelacji ugięć. POBIERZDOKUMENT

Wykaz opracowań technicznych dla obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz opracowań technicznych. POBIERZDOKUMENT

Wykaz okresowych protokołów kontroli

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz okresowych protokołów. POBIERZDOKUMENT

Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – parametry. POBIERZDOKUMENT

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpisów

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – wykaz. POBIERZDOKUMENT

Zawartość książki obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – spis zawartości. POBIERZDOKUMENT

Strona tytułowa książki obiektu mostowego

TAGI: REMONTY
Książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych – okładka. POBIERZDOKUMENT

Wykonawstwo robót

TAGI: REMONTY
Artykuł wskazujący najczęściej popełniane błędy wykonawcze związane z powierzchniowym utrwalaniem. POBIERZOPRACOWANIE

Dobór rodzaju i ilości materiałów

TAGI: REMONTY
Artykuł zawierający praktyczne porady dotyczące doboru rodzaju i ilości materiałów do powierzchniowego utrwalania. POBIERZOPRACOWANIE

Rodzaje i wybór technologii

TAGI: REMONTY
Artykuł wskazujący, którą technologię warto wybrać przy stosowaniu powierzchniowego utrwalenia. POBIERZOPRACOWANIE

Warunki stosowania

TAGI: REMONTY
Artykuł wskazujący warunki, które należy uwzględnić przy powierzchniowym utrwalaniu. POBIERZOPRACOWANIE

Karta remontu nr 4 - Utrwalenie typu sandwich

TAGI: REMONTY
Karta remontu metodą powierzchniowego utrwalenia typu „sandwich” POBIERZOPRACOWANIE

Karta remontu nr 3 - Utrwalenie podwójne odwrócone

TAGI: REMONTY
Karta remontu metodą powierzchniowego utrwalenia podwójnego odwróconego POBIERZOPRACOWANIE

Karta remontu nr 2 - Utrwalenie wielokrotne

TAGI: REMONTY
Karta remontu metodą powierzchniowego utrwalenia podwójnego/potrójnego/wielokrotnego. POBIERZOPRACOWANIE

Karta remontu nr 1 - Utrwalenie pojedyncze

TAGI: REMONTY
Karta remontu metodą powierzchniowego utrwalenia pojedynczego/pojedynczego z podwójnym rozłożeniem kruszywa. POBIERZDOKUMENT

Utwardzenie nawierzchni ziemnej tłuczniem kamiennym

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu utwardzenia nawierzchni ziemnej tłuczniem kamiennym. POBIERZ

Utwardzenie nawierzchni ziemnej gruzem betonowym

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu utwardzania nawierzchni ziemnej gruzem betonowym. POBIERZ

Frezowanie z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu działań związanych z frezowaniem z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. POBIERZ

Podwójne powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu przeprowadzenia podwójnego powierzchniowego utrwalenia odcinka drogi. POBIERZ

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu przeprowadzenia pojedynczego powierzchownego utrwalenia drogi. POBIERZ

Remont głębokich ubytków - podbudowa bitumiczna

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu przeprowadzenia remontów cząstkowych głębokich ubytków na podbudowie bitumicznej. POBIERZ

Remont cząstkowy płytkich ubytków

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie pomocne przy planowaniu przeprowadzenia remontów cząstkowych płytkich ubytków. POBIERZ

Dobór technologii remontowej - droga bitumiczna

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie wspierające wybór technologii odpowiedniej do przeprowadzenia remontu drogi bitumicznej. POBIERZ

Analiza stanu technicznego drogi bitumicznej

TAGI: BRD
Wzór narzędzia pomocnego przy analizowaniu stanu technicznego drogi o nawierzchni bitumicznej po okresie zimowym.  POBIERZ

Dobór technologii remontowej - droga ziemna

TAGI: BRD
Gotowe narzędzie wspierające dokonywanie wyboru technologii remontowej drogi. POBIERZ

Analiza stanu technicznego drogi nieutwardzonej

TAGI: BRD
Wzór analizy stanu technicznego po zimie drogi nieutwardzonej. POBIERZ

Organizacja bezpiecznego wykonywania robót naprawczych - tymczasowa organizacja ruchu

TAGI: BRD
Artykuł wyjaśniający, jak bezpiecznie wykonać roboty naprawcze i wytyczyć tymczasową organizację ruchu. POBIERZOPRACOWANIE

Zamówienia publiczne a realizacja zaplanowanych działań zarządcy

TAGI: BRD
Porady związane z realizacją działań zarządcy z uwzględnieniem zamówień publicznych. POBIERZOPRACOWANIE

Planowanie robót naprawczych w aspekcie finansowym - planowanie budżetu remontowego

TAGI: BRD
Praktyczne porady w zakresie planowania robót naprawczych w aspekcie finansowym oraz planowania budżetu remontowego. POBIERZOPRACOWANIE

Obowiązki zarządcy dróg po zimie

TAGI: BRD
Praktyczne porady dotyczące wypełniania obowiązków związanych z utrzymaniem dróg po zimie. POBIERZOPRACOWANIE

Załącznik do zarządzenia nr 44

TAGI: BRD
Załącznik do zarządzenia GDDKiA dotyczącego opracowania planu działań ratowniczych. POBIERZOPRACOWANIE

Zarządzenie nr 44

TAGI: BRD
Zarządzenie GDDKiA dotyczące opracowania planu działań ratowniczych. POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o udzielenie informacji dotyczących zdarzenia drogowego

TAGI: BRD
Wzór wniosku o udzielenie informacji dotyczącej zdarzenia drogowego.   POBIERZOPRACOWANIE

Wniosek o udostępnienie akt lub wydanie kopii dokumentow

TAGI: BRD
Wzór wniosku o udostępnienie akt postępowania/wydania kopii dokumentów. POBIERZOPRACOWANIE

Pismo do wykonawcy robót drogowych

TAGI: BRD
Wzór pisma do wykonawcy robót drogowych. POBIERZOPRACOWANIE

Odpowiedź na wniosek policji

TAGI: BRD
Wzór odpowiedzi na wniosek policji. POBIERZOPRACOWANIE

Notatka z miejsca zdarzenia

TAGI: BRD
Wzór notatki z miejsca zdarzenia. POBIERZOPRACOWANIE

Notatka z miejsca wypadku lub kolizji drogowej

TAGI: BRD
Wzór notatki z miejsca wypadku lub kolizji. POBIERZOPRACOWANIE

Zasady uzyskiwania informacji z akt sprawy

TAGI: BRD
Artykuł opisujący sposoby uzyskiwania informacji na temat zdarzenia drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Kto powinien usunąć pozostałości po kolizji drogowej

TAGI: BRD
Praktyczne porady dotyczące usuwania pozostałości po kolizji z drogi. POBIERZOPRACOWANIE

Wypadki i kolizje ze zwierzętami

TAGI: BRD
Porady pozwalające zredukować liczbę wypadków i kolizji z udziałem zwierząt. POBIERZOPRACOWANIE

Schemat postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego

TAGI: BRD
Schemat postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Przykładowy diagram współpracy zarządcy dróg z policją

TAGI: BRD
Przykładowy diagram współpracy zarządcy drogi z policją. POBIERZOPRACOWANIE

Postępowanie policjantów na miejscu zdarzenia drogowego

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA, BRD
Krótki poradnik na temat postępowania w przypadku zaistnienia wypadku i współpracy z policjantami. POBIERZOPRACOWANIE

Oznakowanie miejsca wypadku na drodze

TAGI: BRD, OZNAKOWANIE
Praktyczne porady dotyczące zabezpieczania i oznakowania miejsca wypadku drogowego. POBIERZOPRACOWANIE

Jak utrzymać wysoki standard dróg i zaoszczędzić

TAGI: OSZCZĘDNOŚCI
Artykuł wyjaśniający działanie formuły „Utrzymaj standard”, która pozwala obniżyć koszty utrzymania dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Zalecane dozowanie przy likwidacji gołoledzi

TAGI: BRD, KOSZTORYS
Praktyczne narzędzie do wyliczania kosztów dozowania środków odladzających. POBIERZ

Protokół kontroli drogi przed okresem zimowym

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Gotowy wzór protokołu kontroli drogi przed zimą. POBIERZ

Planowane zużycie i koszt środków odladzających

TAGI: BRD, KOSZTORYS
Praktyczne narzędzie do planowania kosztów zakupu środków odladzających. POBIERZ

Zimowe utrzymanie dróg w świetle prawa

TAGI: BRD
Wskazówki prawne dotyczące zimowego utrzymania dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Środki chemiczne kontra śliskość zimowa

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Przegląd środków chemicznych, których zadaniem jest roztapianie pokrywy śnieżnej. POBIERZOPRACOWANIE

Ocena stanu nawierzchni w zimie

TAGI: REMONTY, BRD, OZNAKOWANIE, UTRZYMANIE POBOCZY
Wskazówki związane z kontrolą poszczególnych elementów drogi w ramach zimowego utrzymania. POBIERZOPRACOWANIE

Które środki uszorstniające wybrać

TAGI: BRD
Przegląd dostępnych środków uszorstniających i porady związane z ich stosowaniem na drogach. POBIERZOPRACOWANIE

Jakie remonty należy wykonać przed zimą

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Przegląd działań, które należy podjąć, by przygotować drogi do zimy. POBIERZOPRACOWANIE

Jak utrzymać standardy ZUD na drogach lokalnych

TAGI: REMONTY
Wskazówki dotyczące standardów oraz ustalenia kolejności działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg. POBIERZOPRACOWANIE

Jak prawidłowo tworzyć SIWZ przy zlecaniu prac zimowych

TAGI: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Artykuł wskazujący praktyczne aspekty tworzenia SIWZ-u przy zlecaniu prac zimowych. POBIERZOPRACOWANIE

Budowa dróg z betoniarnią ELKON

TAGI:
Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest kluczowym celem każdej jednostki terytorialnej. Jak rozwiązać problem rosnących cen i ma... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

CZY POTRZEBUJEMY EKOLOGICZNYCH MASZYN KOMUNALNYCH?

TAGI:
Rynek maszyn komunalnych wzbogacił się właśnie o nowy model elektrycznej zamiatarki. Rozmawiamy z Eduardem C. Kutymą, prezesem spółki HA... MARZEC
2 (61) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

PRZEGLĄD MASZYN DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG

TAGI:
W niniejszym artykule przedstawiono maszyny i zabiegi, jakie należy wykonać w ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz mi... WRZESIEŃ
5 (58) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

ADLER BROKERS GROUP - BŁĘDY WYKONAWCZE W UBEZPIECZENIU WSZYSTKICH RYZYK BUDOWY I MONTAŻU (CAR/ EAR).

TAGI:
STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Najczęstsze uchybienia bitumicznych nawierzchni mostowych

TAGI:
Na obiektach mostowych najczęściej buduje się nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Utrzymanie nawierzchni bitumicznej wym... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

Progi zwalniające. Kiedy stosować i jak je oznakować?

TAGI:
Decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo, oprócz przeanalizowania kwestii prawnych dotyczących możliwości zastosowani... STYCZEŃ
1 (48) 2020
CZYTAJ WIĘCEJ

TERMICZNE METODY ZIMOWEGO OCZYSZCZANIA ULIC W REJONACH OBJĘTYCH SZKODAMI GÓRNICZYMI

TAGI:
Zimą w mieście, przy wzmożonym ruchu ulicznym uniemożliwiającym wjazd cięższych maszyn drogowych i braku pracowników, korzystniejsze... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

CHEMIA DROGOWA A TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI – NOWOCZESNE PRODUKTY DO BUDOWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

TAGI:
Budowa drogi to proces złożony, wymagający skoordynowania wielu zadań. Wykonawcy zwykle większą wagę przykładają do działań i materiał&oacut... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

TAGI:
Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze b... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Prowadzenie wycinki drzew w pasie drogowym

TAGI:
Mimo licznych korzyści płynących z zadrzewienia przydrożnego niekiedy ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego koniec... LIPIEC
4 (45) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

TAGI:
Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 rok... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Formy modelowe oczyszczania miast

TAGI:
W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady utrzymania dróg zimą

TAGI:
Zimowe utrzymanie dróg wymaga precyzyjnego planowania na różnych płaszczyznach. To nie tylko usuwanie śniegu z ulic oraz zwalc... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesienne remonty dróg i ulic

TAGI:
Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardz... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwaga! Zwierzę na drodze

TAGI:
Pojawiające się jesienią jelenie czy sarny na drodze stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, tym bardziej że okres ich migracji pr... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesienne roboty utrzymaniowe

TAGI:
Jesień to dla kierowców niewdzięczna pora roku, kiedy to warunki na drodze się pogarszają. Dla drogowców to okres prac porządk... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Rower na drogach ogólnodostępnych

TAGI:
Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozosta... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Green Velo – co z tą nawierzchnią?

TAGI:
Analiza zalet i wad już zrealizowanej inwestycji pozwala na uniknięcie błędów w realizacji kolejnych. W artykule zamieszczamy szczeg&... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Rola transportu w oczyszczaniu dróg

TAGI:
W działalności przedsiębiorstw i zakładów oczyszczania praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach, przy czy... LIPIEC
4 (39) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Trwałe drogi z geosyntetykami

TAGI:
Planując trasę nowo projektowanych dróg i ulic, projektant i inwestor nie zawsze mają możliwość dostosowania jej do warunków g... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozkład drewna powodowany przez grzyby – wskazania do diagnozy drzew

TAGI:
Drzewa zaatakowane przez grzyby ulegają osłabieniu i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie wszystkie grzyby w równym stop... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Owady chronione w pasie drogowym

TAGI:
Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębo... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Technologia ROLLTECTM – ekonomiczne rozwiązanie dla dróg lokalnych. Nawierzchnia z betonu wałowanego (RCC)

TAGI:
Jedną z podstawowych bolączek zarządów samorządów lokalnych jest jakość dróg gminnych. Mamy w Polsce ponad 240 tys. km dróg gminny... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Walce drogowe stalowe i ogumione – podobieństwa i różnice

TAGI:
Walce drogowe są powszechnie wykorzystywane podczas budowy dróg i parkingów. Na co zwracać uwagę przy wyborze maszyny? Jakie wymagania... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów

TAGI:
Po każdej ulewie, a także w okresie roztopów trzeba zadbać o odprowadzenie nadmiaru wody z jezdni, aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu d... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Uszkodzenia drzew na terenach zurbanizowanych – przyczyny powstania i wskazania do diagnozy. Część 2

TAGI:
W prowadzeniu bieżącej kontroli drzew ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń i wad ich budowy oraz kształtu pod kątem przyczyn i... WRZESIEŃ
5 (34) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Obliczanie kosztów pracy zamiatarki drogowej

TAGI:
ak obliczyć koszty należności za jednostkę pracy zamiatarki drogowej? Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu algorytmu obliczeniowe... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Okresowe kontrole obiektów mostowych

TAGI: OBIEKTY MOSTOWE
Obiekty mostowe mające książkę ewidencyjną podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym raz do roku oraz co 5 lat, a także przeglądom szcz... STYCZEŃ
1 (30) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesienne utrzymanie i remonty dróg

TAGI: OZNAKOWANIE, UTRZYMANIE POBOCZY
W okresie jesiennym najważniejsze prace drogowe polegają na przeprowadzeniu remontów jezdni i poboczy oraz utrzymaniu zieleni przydro... LISTOPAD
6 (29) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zadbać o drogi jesienią? Praktyczne porady

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, UTRZYMANIE POBOCZY
Choć wielu zarządców zaczyna już przygotowywać się do prac z zakresu zimowego utrzymania dróg, to również obecna pora r... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesienne utrzymanie dróg oczami prawnika w pytaniach i odpowiedziach

TAGI: KOMENTARZ PRAWNIKA
Podczas realizowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zarządcy niejednokrotnie stają przed wyzwaniami natury prawnej. Naj... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Letnie utrzymanie dróg oczami zarządców

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, WYWIAD, REMONTY
Nadchodzi wiosna, a wraz z nią nowe obowiązki związane z koszeniem poboczy, czyszczeniem ulic oraz remontami nawierzchni. Ich realizacja nie... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Chemia drogowa w nowoczesnej odsłonie

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, REMONTY, ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Artykuł sponsorowany. Produkty, które zapewniają długotrwałą i bezproblemową eksploatację nawierzchni drogowych można podzielić na dw... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Smog w natarciu

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Po drogach gminnych i powiatowych jeździ coraz więcej samochodów, na co wskazują pomiary przeprowadzane przez niektóre gminy.... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche nawierzchnie bitumiczne – oręż w walce z hałasem. Którą mieszankę wybrać?

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
„Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, dlatego że skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast. Fakty j... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak efektywnie walczyć z hałasem komunikacyjnym?

TAGI: REMONTY
Dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka zarówno zarządców dróg, jak i mieszkańców, jest hałas komuni... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Śnieg nas już nie zaskoczy! Drogowe stacje pogodowe

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, INNOWACJE
Drogowe stacje pomiarowe mogą efektywnie wspomagać pracę zarządcy w zakresie utrzymania dróg lokalnych, szczególnie w czasie z... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesne oświetlenie uliczne – bezpieczeństwo, komfort i oszczędności

TAGI:
PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Ile kosztuje budowa i utrzymanie dróg lokalnych?

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, OSZCZĘDNOŚCI, KOSZTORYS
Utrzymanie i remonty dróg lokalnych wymagają nakładów fi nansowych, które często trudno oszacować. Wielu zarządcó... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi nie mogą istnieć bez drzew

TAGI: REMONTY, BRD
Masowe wycinanie drzew przydrożnych jest często uzasadniane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. W 2004 r. n... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie betonowe – sposób na oszczędzanie?

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, KOSZTORYS
W przypadku dróg lokalnych jednoznaczne określenie prognozowanych natężeń ruchu, szczególnie w przypadku pojazd&oacu... MAJ
3 (20) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzanie mostami i wiaduktami leżącymi w pasie dróg samorządowych

TAGI:
Obiekty mostowe są eksploatowane w trudnych warunkach. Są narażone na różnorodne obciążenia i zmieniające się warunki środowiska natu... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Zima za pasem. Czym gminy i powiaty posypią drogi

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Paraliż na drogach, oblodzone dachy i podjazdy, zaspy na chodnikach – co roku na pierwszy śnieg nie potrafimy zareagować na tyle spraw... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Utrzymanie dróg rowerowych - nowe wyzwania i obowiązki zarządcy

TAGI: INFRASTRUKTURA ROWEROWA
Moda na rower stała się faktem, a wraz z nią przyszła potrzeba budowy odpowiedniej infrastruktury rowerowej, co również staje się fak... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Siedemset kilometrów dróg objętych akcją zimowego utrzymania

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
W sezonie zimowym 2014/2015 drogi powiatu poznańskiego zostały podzielone na 12 zadań, w ramach których zimowym utrzymaniem objętych... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Powierzchniowe utrwalenie. Warunki stosowania

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Jedną z metod naprawy zniszczonych nawierzchni bitumicznych jest tzw. powierzchniowe utrwalenie. Jest to metoda skuteczna przy małym i średn... LISTOPAD
6 (17) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Stan dróg po klęskach żywiołowych

TAGI: WYWIAD, REMONTY
W tym wydaniu poruszamy kwestię odbudowy dróg lokalnych po tegorocznych gwałtownych nawałnicach, które przeszły przez wojew&oa... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Czyszczenie ulic i placów po zmianach przepisów - jakie zezwolenia trzeba uzyskać

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Właściwe gospodarowanie odpadami zalegającymi pobocza dróg czy znajdowanymi na placach to jeden z obowiązków administrator&oac... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy trzeba wyciąć drzewo?

TAGI: BRD
Zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej – w tym sadzenie i usuwa... WRZESIEŃ
5 (16) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Remonty dróg lokalnych od A do Z

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
W ciągu ostatnich kilkunastu lat transport samochodowy zyskał dużą popularność, co przekłada się na znaczący wzrost liczby pojazdów c... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Ogrody deszczowe przy drogach, parkingach i placach

TAGI: INNOWACJE
W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawia się kwestia oszczędzania i wykorzystywania wody opadowej, która zwykle odprowadzana jes... LIPIEC
4 (15) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Naprawa i utrzymanie poboczy gruntowych

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, UTRZYMANIE POBOCZY
Pobocza stanowią istotny element w przekroju drogi. Budowane są zarówno wzdłuż ulic, które charakteryzuje przeważnie przekr&oa... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak powstrzymać bobry? Część I

TAGI: REMONTY
Utrzymując drogi gminne czy powiatowe, należy zawsze zabezpieczyć ich przejezdność. Dotyczy to każdej lokalizacji, także gdy przebiegają prz... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zaradzić zarastającym rowom i pasom przydrożnym

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Wzdłuż dróg prowadzi się cięcia techniczne krzewów i drzew wrastających w światło skrajni drogowej oraz usuwa się drzewa uszko... MAJ
3 (14) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe spękania nawierzchni

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Jak co roku, po zakończeniu okresu zimowych mrozów, obserwujemy na polskich drogach liczne uszkodzenia w postaci spękań, ubytkó... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Śliskość zimowa – wyzwanie dla zarządów dróg

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Śliska droga to najgorszy wróg bezpieczeństwa. Aby zapobiegać zagrożeniom, zarządy dróg stosują materiały, które ekolog... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Zimowe uszkodzenia drzew – jak im zapobiegać?

TAGI:
Drzewa w miastach są nie tylko ozdobą. Pełnią też wiele istotnych funkcji, których skuteczność zależy m.in. od ich stanu zdrowotnego.... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI, REMONTY
Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej. Kiedy i jak je wykonywać

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Remont cząstkowy nawierzchni jest to zespół zabiegów technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających b... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Stan drzew przydrożnych. Zasady diagnozy

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Rozpoczął się okres wegetacji i czas na kontrolę stanu zadrzewień przydrożnych. Stały monitoring podwyższa poziom bezpieczeństwa na drogach... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Czy odwodnienie liniowe rozwiąże problem z zalewaniem drogi?

TAGI: KOSZTORYS
Porównanie systemu liniowego z punktową metodą odwadniania terenu. Jak prawidłowo dobrać parametry odwodnienia liniowego w zależności... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg – cz. 1

TAGI:
Posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji dróg i obiektów mostowych jest ustawowym obowiązkiem każdego zarządcy drogi public... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak ocenić stan nawierzchni?

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Największym problemem zarządców dróg w Polsce jest jednoznaczne ewidencjonowanie stanu nawierzchni podległych im odcinkó... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Uszkodzenia nawierzchni – jak sobie z nimi radzić

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Koleiny to jedno z najbardziej znienawidzonych przez kierowców uszkodzeń nawierzchni. Problem dotyczy wszystkich polskich miast, poni... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg – cz. 2

TAGI:
Po bliższym zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami w głowach wielu zarządców dróg rodzi się pytanie: jak z tym wszystkim s... WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Zniszczenia nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Wiele z uszkodzeń nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych spowodowanych jest błędami projektantów i wykonawców oraz wybo... WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak zapobiec dewastacji – zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia inwestycji

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Prowadzenie inwestycji drogowych i budowlanych często niesie ze sobą zagrożenie dla gleby i dla roślin, a szczególnie dla drzew i krz... WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Ocena nawierzchni drogowych

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Stan nawierzchni dróg lokalnych w Polsce, jak wiedzą wszyscy kierowcy, jest daleki od ideału. W artykule zaproponowano prosty system... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Zieleń przydrożna

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Drzewa sadzone wzdłuż dróg i ulic pełnią szereg ważnych funkcji, ale nie mogą zagrażać bezpieczeństwu. LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybko i na miejscu - recykling nawierzchni

TAGI: REMONTY
Przy dzisiejszym natężeniu ruchu każdy remont drogi jest utrudnieniem dla kierowców. Dlatego coraz większą popularność zdobywają szyb... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Metoda BIKB-IBDM - wizualna ocena nawierzchni

TAGI: REMONTY
Uszkodzenia w nawierzchni drogi – spękania, ubytki i uskoki – widzą wszyscy ich użytkownicy. Jednak nie wystarczy je widzieć, tr... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Sposoby na śnieżne zaspy

TAGI: BRD, BARIERY DROGOWE
Zima nawet w mieście potrafi zaskoczyć drogowców, nie mówiąc już o drogach wojewódzkich czy krajowych. Sposobem na unik... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Szansa dla polskich dróg

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Przy dzisiejszym natężeniu ruchu każdy remont drogi jest utrudnieniem dla kierowców. Dlatego coraz większą popularność zdobywają szyb... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Pielęgnacja zieleni przydrożnej

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Drzewa są najbardziej narażonym na stres środowiskowy elementem zieleni przyulicznej, więc – aby spełniały swoją funkcję – wymag... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Przepusty drogowe

TAGI: PRZEPUSTY I KANAŁY
Materiały, z jakich budowano przepusty drogowe, na przestrzeni lat znacznie ewoluowały – od stosowanej w starożytnej Syrii kamionki do... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Pnącza na ekranach akustycznych

TAGI:
W ostatnich latach wzdłuż polskich dróg zbudowano tysiące kilometrów ekranów akustycznych, na które można wprowa... MAJ
3 (8) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Hydrosiew – skuteczna metoda zazieleniania poboczy i umacniania skarp przydrożnych

TAGI: UTRZYMANIE POBOCZY
Znaczenie zieleni przydrożnej jest nie do przecenienia. Niestety, niesprzyjające warunki klimatyczno-glebowe powodują, że trudno jest utrzym... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Recykling nawierzchni betonowych

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Jedną z wielu metod naprawy uszkodzonych nawierzchni betonowych jest tzw. rubblizing, czyli technologia remontu z całkowitym wykorzystaniem... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Odwodnienie dróg i parkingów

TAGI: REMONTY
Czasami źle zaprojektowane i wykonane odwodnienie powierzchniowe może w krótkim czasie spowodować znaczne uszkodzenia drogi i jej oto... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ