Materiały i Nawierzchnie

Koniec z łataniem dziur dwa razy? Część 2.

W poprzednim numerze zaprezentowano podział i charakterystykę mieszanek mineralno-asfaltowych. W tej części uwaga skupiona zostanie na masach o długim okresie składowania.

Na rynku oferowany jest dość duży wybór mieszanek mineralno-asfaltowych o długim okresie składowania (workowane). Poniżej przegląd niektórych z nich.

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Masa na zimno, oferowana przez firmę Karex.

 •  Zastosowanie Jest to mieszanka mineralno-asfaltowa „na zimno”, stosowana do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, betonowych i tłuczniowych. Służy do wypełniania ubytków, wybojów i przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji. Stosowana jest do wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń, takich jak studzienki czy przejazdy kolejowe, znajdujących się w nawierzchni. Jej uziarnienie wynosi od 0 mm do 8 mm, jednak na specjalne zamówienie producent wytwarza masę o frakcji 0–5 mm.
 • Aplikacja Mieszankę można stosować w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowania mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 5°C. Producent deklaruje, że produkt powstaje na bazie wysokiej jakości asfaltu drogowego oraz grysów bazaltowych. Nad wysoką jakością produkcji czuwa wdrożony w firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, który spełnia wymagania aktualnej Aprobaty Technicznej AT/2009-03-1760, wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) w Warszawie. Mieszanka mineralno- asfaltowa posiada także aktualny Atest Higieniczny, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
 • Opakowania Gotowy produkt sprzedawany jest w zgrzewanych workach po 25 kg.
 • Magazynowanie W okresie zimowym mieszankę należy przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa CANDERBIT

Masa do napraw nawierzchni drogowych „na zimno”, oferowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o. o.

Mieszanka mineralno-asfaltowa może być stosowana do szybkich i trwałych napraw nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypelnienia przestrzeni kanałów i przepustów kablowych, osadzania i regulacji wpustów i włazów ulicznych.

W karcie charakterystyki produktu można przeczytać, że posiada on następujące parametry:

 • kruszywo mineralne: zawartość 90–94%,
 • asfalt drogowy: zawartość 5%,
 • upłynniacz: zawartość < 0,8%,
 • modyfikator: zawartość < 0,2%.

Mieszanki pakowane są w workach foliowych, które magazynuje się na paletach pod wiatą.

Reaktywna mieszanka REAKTIV ASPHALT

Oferowana przez „Centrum Drogowe – Chemia Drogowa i Kruszywa”.

 • Zastosowanie Reaktywna mieszanka jest stosowanym na zimno materiałem naprawczym, szybko twardniejącym w wyniku dodania wody, służącym do naprawy nawierzchni asfaltowych lub betonowych. Składa się z odpowiedniej mieszanki grysów i specjalnej emulsji asfaltowej oraz zintegrowanego składnika utwardzającego. Jest produktem nieszkodliwym dla środowiska naturalnego, nadaje się do recyklingu i nie zawiera lotnych rozpuszczalników. Po użyciu i utwardzeniu naprawione miejsca nadają się natychmiast do ruchu kołowego i cechują się bardzo dobrą odpornością. Mieszanka po wbudowaniu może być w każdej chwili pokryta warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed zastosowaniem należy zadbać, aby podłoże było wolne od luźnych fragmentów, stojącej wody, lodu, śniegu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. Podłoże powinno być suche, choć może być lekko wilgotne. Przy zastosowaniu na betonie i przy układaniu cienkich warstw lub w przypadku szczególnych wymagań pod adresem przyczepności warstw i krawędzi starych warstw na podłoże lub krawędzie należy nanieść powłokę gruntującą (suchym pędzlem lub szczotką). Następnie można rozpocząć wbudowywanie mieszanki.
 • Aplikacja Mieszankę należy nałożyć na podłoże i rozprowadzić grabkami lub kielnią, pozostawiając niewielki nadmiar, a następnie obficie spryskać wodą (ok. 1 l wody na 25 kg mieszanki). Trzeba pamiętać o dobrym zagęszczeniu masy – w przypadku małych powierzchni wystarczy silne ubić ręcznym ubijakiem, natomiast przy dużych powierzchniach zaleca się zastosowanie wibratora płytowego lub walca. Jeśli planuje się zastosowanie mieszanki w temperaturze otoczenia poniżej 0°C, przed rozpoczęciem prac należy przechowywać ją w ciepłym pomieszczeniu, co ułatwi jej wbudowywanie, a po naniesieniu nie spryskiwać jej wodą. Należy też liczyć się z dłuższym okresem twardnienia. Przy temperaturach poniżej -5°C trzeba przerwać pracę. Po wbudowaniu i utwardzeniu masy nawierzchnia nadaje się natychmiast do ruchu kołowego. W celu zmniejszenia przyklejania się do opon samochodowych naprawioną powierzchnię można posypać piaskiem łamanym. Dodatkowe dogęszczenie dokonuje się w wyniku ruchu drogowego. • Zużycie Zużycie wynosi ok. 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy.
 • Magazynowanie Przy temperaturze powyżej 0°C mieszanka może być przechowywana przez ok. 9 miesięcy (pod warunkiem szczelnie zamkniętego wiadra). Forma dostawy: Pojemnik plastikowy 30 kg; 27 pojemników na palecie.

Mieszanka mineralno-asfaltowa „Pomorze 2000”

Oferowana przez „Centrum Drogowe – Chemia Drogowa i Kruszywa”.

 • Aplikacja
 1. Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy: W celu przygotowania uszkodzonego miejsca do naprawy należy:
 • obciąć krawędzie na głębokość umożliwiającą wyrównanie dna ubytku, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej,
 • usunąć luźne okruchy nawierzchni,
 • dokładnie oczyścić dno i krawędzie uszkodzonego miejsca z piasku i pyłu,
 • w przypadku napraw nawierzchni zawierających mało lepiszcza bitumicznego - posmarować (bez nadmiaru) krawędzie i dno emulsją asfaltową. Co ważne, woda z ubytków nawierzchni nie musi być usuwana.
 1. Wykonanie naprawy Mieszanka mineralno-asfaltowa „POMORZE 2000” może być wbudowywana w temperaturze otoczenia od -10°C do +30°C. W celu zapewnienia urabialności wbudowywana mieszanka nie powinna mieć temperatury niższej

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE