Pod naszym patronatem

Pierwsze szkolenie dotyczące zasad prowadzenia ewidencji dróg już za nami!

Posiadanie kompletnej i aktualnej ewidencji dróg i obiektów mostowych jest ustawowym obowiązkiem każdego zarządcy drogi publicznej, wynikającym zarówno z ustawy o drogach publicznych, jak i z ustawy Prawo budowlane. Wielu zarządcom dróg obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji dróg i towarzyszący temu ogrom pracy spędzają sen z powiek. Mniej doświadczeni zarządcy, którzy nie zajmowali się do tej pory prowadzeniem ewidencji, często nie wiedzą, od czego zacząć. Majowa kontrola NIK dotycząca dróg przekazanych samorządom po wybudowaniu nowych dróg krajowych, obejmująca lata 2014–2017 wykazała, że wielu zarządców dróg nie wprowadziło do ewidencji środków trwałych przejętych odcinków starodroży będących obiektami budowlanymi oraz gruntów pod przejętymi drogami, nie ustaliło numeru drogi ani nie wystąpiło o jego nadanie, co pośrednio obrazuje, jak duże jest zapotrzebowanie miedzy innymi na pogłębienie wiedzy o ewidencji dróg.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Pasy ruchu dla rowerów

Pasy ruchu dla rowerów są bardzo istotnym elementem infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w przypadku miast. Przy ich wyznaczaniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników związanych z parametrami jezdni, rozwiązaniami dla ruchu samochodowego, a także zachowaniami użytkowników drogi. Infrastruktura rowerowa powinna być bowiem intuicyjna: czytelna, jednoznaczna i bezpieczna zarówno w warunkach doskonałej widoczności, jak i w deszczowy jesienny wieczór.

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.