Pomysł Na...

Zagospodarowanie rond na trasach komunikacyjnych i w miastach

Ronda warto potraktować jako element dekoracyjny miasta, obsadzając odpowiednimi gatunkami roślin. Muszą być one odporne na zanieczyszczenie powietrza i gleby, duże nasłonecznienie i okresowy brak wody, a także powinny być łatwe w pielęgnacji.

Ronda zazwyczaj budowane są w miastach w dwóch miejscach: tam, gdzie skrzyżowania proste nie zawsze zapewniają bezpieczeństwo ruchu i płynność przejazdu, oraz przy wjazdach do miejscowości, gdzie są reduktorem prędkości. W większych miastach powstają one na skrzyżowaniach z trasą tramwajową, gdzie często dochodziło do kolizji, a wybudowanie ronda zwiększyło bezpieczeństwo. Ronda są również jednym z elementów zagospodarowania przestrzeni ulic w miastach.

Od rond miejskich ulice często rozchodzą się promieniście. Przykładowo w śródmieściu Szczecina większość jeszcze przedwojennych placów w kształcie rond była zbudowana w układzie gwiaździstym, z szerokimi, dochodzącymi do nich alejami obsadzonymi drzewami. Do głównych placów tego miasta należały i należą Plac Grunwaldzki (8 ulic), chętnie wykorzystywany do odpoczynku, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Lotników czy Plac Rodła.

Choć w nowoczesnych projektach zagospodarowania rond połączenie transportu szynowego, poprowadzonego przez środek wyspy, i ruchu okrężnego spotyka się coraz rzadziej, to w praktyce funkcjonuje jeszcze wiele przykładów takich rozwiązań (Poznań, Warszawa, Szczecin, Bydgoszcz, Kraków, Katowice).

Ronda turbinowe

Ostatnio jednak coraz częściej przybywa w miastach tzw. rond turbinowych, na których ruch na pasach wewnętrznym i zewnętrznym nie przecina się i nie ma możliwości zmiany pasa ruchu, czyli już przy wjeździe należy obrać właściwy kierunek jazdy. Te nowe rozwiązania często przysparzają kłopotów, szczególnie kierowcom, którzy nie zawsze zwracają uwagę na znaki drogowe, zwłaszcza że oznakowania poziome najczęściej są niewystarczające, ponieważ mogą być zasłaniane przez samochody będące na rondzie. Jako elementy usprawniające i jednocześnie dyscyplinujące ruch na takich rondach stosowane są, oprócz znaków, separatory drogowe, uniemożliwiające zmianę pasa ruchu w miejscu niedozwolonym do tego manewru.

Element dekoracyjny miasta

W zależności od miejsc, w których ronda są projektowane, mogą być one różnie zagospodarowane i warto potraktować je jako element dekoracyjny miasta. Najczęściej są to podniesione tereny o różnej wysokości, obudowane krawężnikiem lub niezbyt wysokim murkiem z kamieni bądź kostki granitowej, często z oświetleniem pośrodku, co umożliwia dobrą widoczność o zmierzchu i nocą z dużej odległości. Dodatkowe wykonanie szerokiej opaski wokół właściwego ronda, bez krawężnika i roślinności, lekko podwyższonej i wybrukowanej np. kostką, pozwala na swobodny, płynny ruch i

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE