Prawne Zeszyty Drogowe

Obsługa komunikacyjna inwestycji

Wykonawca nie ukończył budowy w terminie. Czego może domagać się inwestor?

Jednym z warunków realizacji inwestycji budowlanej jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Przepisy prawa zobowiązują inwestora do wykazania możliwości obsługi komunikacyjnej już na wczesnym etapie planowania inwestycji.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, inwestor musi wykazać, iż działka posiada dostęp do drogi publicznej, tj. bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (art. 61 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.; zwana dalej upzp).

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r. (sygn. akt: II SA/Bk 823/10): warunek dostępu do drogi publicznej jest spełniony, gdy dostęp ten jest prawnie zagwarantowany, a nie tylko faktyczny, oraz gdy gwarancja

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE