Prawo w praktyce

Prawo w praktyce

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Przekształcenie drogi publicznej w drogę wewnętrzną

Praktyka orzecznicza wskazuje, że często dochodzi do przypadków pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej bez nadania jej innej kategorii drogi publicznej. Tymczasem nie można dowolnie przekształcać drogi publicznej w drogę wewnętrzną. Możliwe to jest tylko w razie wyłączenia jej z użytkowania. Pozbawienie ulicy statusu drogi publicznej i uznanie jej za drogę wewnętrzną zmienia bowiem sytuację prawną tej drogi i może stać się barierą dla realizacji inwestycji.

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (42) 2019

Czy można zapewnić dostęp do drogi publicznej przez dzierżawę drogi wewnętrznej?

Inwestorzy często zadają pytanie, czy konieczny jest zakup udziału we współwłasności istniejącej drogi wewnętrznej, czy też wystarczy wydzierżawienie takiej drogi od właściciela. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że umowa dzierżawy drogi wewnętrznej nie zapewnia odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności przesyłu – studium przypadku

Zarządca drogi musi mieć świadomość, że ograniczone prawo rzeczowe ustanowione oświadczeniem właściciela w formie aktu notarialnego, obejmujące zakresem jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę ewidencyjną zlokalizowaną poza pasem drogowym, obciąża, co do zasady, całą nieruchomość.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży