Projektowanie

Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne

Projektując drogi dla rowerów, należy zawsze brać pod uwagę warunki lokalne i natężenie ruchu, ale również dostępność obszaru, skrócenie dojazdu i zapewnienie konkurencyjności roweru wobec samochodu. Z założenia powinny być one dwukierunkowe, jednak nie zawsze poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy jest prawidłowym rozwiązaniem.

Drogi dla rowerów powinny być w zasadzie dwukierunkowe. Wynika to z ogólnych warunkówich stosowania: przy drogach wyższych klas, o wyższej prędkości dopuszczalnej i miarodajne joraz mniejszej liczbie skrzyżowań na kilometr. Jeden kierunek ruchu w takiej sytuacji oznacza dla połowy relacji sprzeczność z wymaganiami CROW: większy współczynnik wydłużenia (konieczność objazdu do najbliższego, daleko położonego skrzyżowania), większe ryzyko kolizji (konieczność przekraczania osi jezdni) i większy wskaźnik opóźnienia (konieczność oczekiwania na przejazd przez jezdnię).

Należy jednak pamiętać, że dwukierunkowy ruch rowerowy na drogach dla rowerów zwiększa ryzyko wypadków i kolizji na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej. Wynika to z faktu, że kierujący samochodami wyjeżdżający z dróg podporządkowanych odruchowo patrzą przede wszystkim w lewo, skąd nadjeżdżają samochody. Patrząc ewentualnie w prawo (tylko w przypadku zamiaru skrętu w lewo!), koncentrują wzrok na jezdni, a nie na bardziej w prawo położonej drodze dla rowerów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 10  Strona 9  Strona 8  Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie problemami pieszych, szczególnie w odniesieniu do terenów miejskich. Wiele większych miast publikuje własne specyfikacje dotyczące jednolitych zasad projektowania i wykonawstwa dróg rowerowych i chodników. W artykule omówiono kilka wybranych aspektów związanych z infrastrukturą przeznaczoną dla pieszych, które nie zawsze są prawidłowo uwzględniane przez projektantów i inwestorów.