Projektowanie

Wyroby syntetyczne w warstwach bitumicznych

Dynamiczny rozwój sieci drogowej w Polsce wiąże się z chęcią poszukiwania przez inwestorów możliwości zmniejszenia kosztów budowy pojedynczych odcinków dróg, aby móc ich wykonać jak najwięcej. Wiele rm produkujących różnego rodzaju syntetyki usilnie namawia do ich stosowania w każdym przypadku, podnosząc możliwość znacznego wzmocnienia konstrukcji, a czasami nawet zmniejszenia jej grubości. Problem jednak w tym, że źle zaprojektowany i wbudowany syntetyk może przynieść jedynie straty, czasami wymuszając nawet całkowitą przebudowę odcinka drogi.

Jakie syntetyki do nawierzchni bitumicznych? 

Między warstwami asfaltowymi nie można układać dowolnych syntetyków. Panuje powszechne przekonanie, że wyroby te to głównie siatki i włókniny, należy jednak pamiętać, że inne materiały wbudowuje się w konstrukcji bitumicznej, a inne w podłożu gruntowym. 

Do wzmocnienia warstw bitumicznych najczęściej stosuje się włókniny lub siatki z włókien szklanych. Na rynku dostępne są także siatki stalowe, lecz ich ewentualne użycie należy dokładnie przeanalizować, aby w przyszłości nie powodowały trudności podczas frezowania nawierzchni. W praktyce zarówno projektanci, jak i wykonawcy bardzo rzadko posiadają informacje na temat warstw konstrukcyjnych w starych nawierzchniach i muszą przyjmować założenia ogólne, czyli najczęściej brak jakichkolwiek materiałów syntetycznych czy stalowych. 

Wadą włóknin jest ich mała – w porównaniu z mieszanką mineralno-bitumiczną – sztywność, przez co nie stanowią one warstwy wzmacniającej. Włókniny stosuje się jako warstwy absorbujące naprężenia od pęknięć odbitych pochodzących z podbudowy betonowej lub warstw związanych cementem w konstrukcjach półsztywnych. W praktyce jednak ich skuteczność jest różna i nie zawsze efektywnie chronią przed pękaniem warstwy ścieralnej. 

Siatki syntetyczne mają wyższy moduł sztywności w porównaniu z włókninami, w związku z czym mogą być stosowane w formie zbrojenia warstw asfaltowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mieszanki mineralno-asfaltowe mają różne wartości modułu sztywności w zależności od temperatury, dlatego nie w każdych warunkach atmosferycznych siatka będzie stanowić wzmocnienie. Włókniny stosuje się jako warstwy absorbujące naprężenia od pęknięć odbitych pochodzących z podbudowy betonowej lub warstw związanych cementem w konstrukcjach półsztywnych. Siatki syntetyczne mają wyższy moduł sztywności, dlatego mogą być stosowane w formie zbrojenia warstw asfaltowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym

Bardzo szybki rozwój i urbanizacja terenów zlokalizowanych wokół dużych aglomeracji wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z doborem parametrów geometrycznych dla ulic w terenach zabudowanych i na obszarach, gdzie zabudowa mieszkaniowa dopiero się rozwija.

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.