Technologie

Magazynowanie środków uszorstniających

We wszystkich przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się zimowym utrzymywaniem dróg i ulic zachodzi potrzeba magazynowania środków uszorstniających, których używa się podczas zimowego utrzymywania dróg i ulic. Służą do tego celu specjalne magazyny przeznaczone do przechowywania głównie soli oraz piasku, a także innych chemicznych środków, które wykorzystywane są do posypywania jezdni zimą.

Magazyny do przechowywania środków uszorstniających zwykle zbudowane są z drewna i mają kształt igloo bądź inny, który jest dostosowany do wymagań i potrzeb klienta (rys. 1).

Od 1947 r. wybudowano przeszło 7000 obiektów do magazynowania soli i nawozów sztucznych, głównie w USA i Kanadzie. Największe z obiektów funkcjonują od wielu lat jako terminale przeładunkowe materiałów sypkich.

Od 1996 r. wybudowano w Europie przeszło 300 magazynów, z czego DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o. wykonała w Polsce 183 magazynów oraz w Rosji poprzez swoją spółkę córkę DOME RUSSIA Ltd. – 25 obiektów.

W USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Polsce stanowią one ponad 80% obiektów eksploatowanych przy zimowym utrzymaniu dróg, ulic i autostrad. Podczas zimy 2009/2010 łączna pojemność eksploatowanych w Polsce magazynów typu EURODOME® przekroczyła 200 000 ton (około 30% zużycia soli podczas akcji zimowych).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.