Technologie

Prawidłowe uruchamianie zamiatarki drogowej krok po kroku

Stosowanie odpowiednich procedur przy uruchamianiu zamiatarki gwarantuje bezpieczną obsługę oraz zapewnia bezawaryjną pracę maszyny przez długi czas.

Postępowanie przy uruchamianiu zamiatarki elewatorowej (ciągnionej)
1. Sprawdź i oszacuj wizualnie ogólny stan techniczny maszyny.
2. Wejdź na pomost roboczy zamiatarki i przystąp do sprawdzenia poziomu paliwa, poziomu oleju
silnikowego oraz poziomu oleju hydraulicznego, a także poziomu płynu chłodzącego.
3. Otwórz rynnę przenośnika elewatorowego i sprawdź stan napięcia łańcuchów poruszających
zgrzebła elewatora.
4. Sprawdź stan zgrzebeł przenośnika elewatorowego.
5. Dokonaj kontroli napięcia pasa klinowego, napędzającego wentylator chłodnicy oraz alternatora.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym

W ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz ulic miejskich przeprowadza się szeroko zakrojone prace remontowo- -porządkowe, prowadzone przy użyciu różnego typu maszyn, które pokrótce omówiono w niniejszym artykule. Znalazły się w nim również praktyczne rady, jak optymalnie wykorzystać wspomnianą grupę maszyn do tych prac.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.