Technologie

Utrzymanie nawierzchni betonowych

Historia nawierzchni z betonu drogowego jest już dość długa. I choć ciągle poszukiwane są nowe metody projektowania grubości płyt – w rozwiązaniach konstrukcyjnych nawierzchni betonowych zmieniło się niewiele.

Charakterystyka nawierzchni betonowych

Historia nawierzchni z betonu drogowego sięga 100 lat. W rozwiązaniach konstrukcyjnych nawierzchni betonowych zmieniło się raczej niewiele. Ciągle poszukiwane są nowe, trafniejsze metody projektowania grubości płyt (uwzględniające wpływy temperatury [2, 7, 12], tarcie płyt o podłoże, nowe rodzaje podbudów itp.). Najczęściej jednak występują konstrukcje tradycyjne, a więc z płyt betonowych o grubościach 18–22 cm, ułożonych na gruncie z zastosowaniem podsypki piaskowej. Podczas planowania płyta jest pocięta szczelinami skurczowymi i dylatacyjnymi o różnych odstępach (3–6/7 m). Coraz częściej słychać opinie ekspertów mówiących o tym, że krótsze płyty są wygodniejsze i trwalsze [9]. Inni specjaliści z kolei reprezentują skrajnie odmienne zdanie, twierdząc, że szczeliny dylatacyjne w ogóle nie są potrzebne [7]. Służby drogowe w Wielkiej Brytanii utrzymują, że szczeliny są konieczne, a należy jedynie opracować odpowiednią technologię ich wykonania.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń-luty | 1 (60) 2022

Kruszywa wapienne w infrastrukturze

Wapień jest skałą osadową zbudowaną głównie z węglanu wapnia (CaCO3 ). Stanowi on półprodukt w wielu dziedzinach przemysłu, np. do produkcji cementu lub spoiwa wapiennego. Ze skały wapiennej mogą być też produkowane kruszywa stosowane w różnych segmentach budownictwa, szczególne znaczenie kruszywa wapienne mają w segmencie budownictwa infrastrukturalnego