Technologie

Wszystko o studniach chłonnych

WYDANIE: MAJ 2 (2) 2012

Kiedy można stosować, jak prawidłowo zwymiarować i określić zdolność chłonną studni. Dobór materiałów potrzebnych do ich wykonania

Intensywny rozwój urbanizacji spowodował znaczne ograniczenie terenów do powierzchniowego gromadzenia wód deszczowych. Projektując odwodnienia drogowe, gdy budowa kanalizacji jest niemożliwa lub zbyt droga, można wody deszczowe gromadzić pod ziemią. Zatrzymanie wód deszczowych u źródła ich infiltracji do gruntu traktowane jest jako proces proekologiczny, który korzystnie wpływa na gospodarkę wodną w zlewni. Dodatkowym argumentem za infiltracją podziemną jest wpływ lokalizacji zbiorników otwartych w sąsiedztwie dróg na bezpieczeństwo użytkowników drogi (szadź, gołoledź lub mgła).

Co to jest studnia chłonna

Studnie chłonne to urządzenia dość powszechnie stosowane do podziemnej infiltracji wód deszczowych do gruntu. Są to urządzenia znane od dawna. Już w Babilonie, 3000 lat przed narodzeniem Chrystusa, do wsiąkania wód deszczowych służyły studnie chłonne o głębokości wielu metrów. Zasada funkcjonowania studni chłonnej jest prosta. Jej zadaniem jest skoncentrowane, punktowe odebranie wód deszczowych. Zebrana woda deszczowa infiltruje do gruntu przez dno i ściany. Ich konstrukcja przypomina tradycyjną studnię. Różnica polega na tym, że dno wypełnione jest warstwą filtracyjną (żwir, tłuczeń), przez którą woda swobodnie się przesącza w przepuszczalne podłoże gruntowe.

Zajmują stosunkowo mało miejsca, co jest ich niewątpliwą zaletą. Studnie chłonne sprawdzają się na terenach, gdzie warstwy przepuszczalne zaczynają się na większych głębokościach. Łatwość wykonania oraz możliwość wykorzystania lokalnych materiałów jest powodem ciągłego zainteresowania takimi urządzeniami. Wysokość studni to zazwyczaj 2–3 m, dlatego też mogą być one stosowane wyłącznie w przypadku, gdy zwierciadło wody gruntowej jest na dużej głębokości. Studnie chłonne wykonuje się z kręgów betonowych (o średnicy od 0,8 m do 2,5 m) lub z wykorzystaniem segmentów z tworzyw sztucznych.

Jak zwiększyć efektywność

Aby polepszyć infiltrację i retencję, studnie chłonne można łączyć ze sobą w tzw. galerie chłonne. Ich zaletą

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej. Kiedy i jak je wykonywać

Remont cząstkowy nawierzchni jest to zespół zabiegów technicznych związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 2 (2) 2013

Stan drzew przydrożnych. Zasady diagnozy

Rozpoczął się okres wegetacji i czas na kontrolę stanu zadrzewień przydrożnych. Stały monitoring podwyższa poziom bezpieczeństwa na drogach i minimalizuje ryzyko wypadków powodowanych przez drzewa o osłabionej statyce. Ocena taka powinna być wykonywana przez osoby doświadczone i posiadające wiedzę w zakresie arborystyki, czyli prawidłowej oceny stanu drzew.