Technologie

Zniszczenia nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych

Wiele z uszkodzeń nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych spowodowanych jest błędami projektantów i wykonawców oraz wyborem nieodpowiednich materiałów uwzględniających realia ruchu. Jak zapobiegać tym uchybieniom i jakie metody napraw i remontów wybrać, aby uniknąć kolejnych kosztownych inwestycji?

W ostatnich latach znaczenie transportu samochodowego wyraźnie wzrosło, zarówno na drogach krajowych, jak i na tych o znaczeniu lokalnym. Wiele dróg na sieciach lokalnych wymaga wykonania pilnych remontów. Jednocześnie gminy i powiaty dysponują jedynie ograniczonymi środkami finansowymi na te cele, w związku z czym naprawy i przebudowy powinny poprawiać stan techniczny dróg nie tylko chwilowo, ale przede wszystkim na długi czas, aby można było uniknąć kolejnych kosztownych inwestycji. Jednakże problemem jest często złe wykonawstwo (oraz niestety czasami również i projektowanie), a także nieodpowiednie dostosowanie użytych materiałów i rodzaju konstrukcji nawierzchni do realnych warunków ruchu (natężenie, obciążenie na oś, miejsca częstego hamowania i przyspieszania). Drogi gminne często przebiegają przez małe miejscowości oraz wsie i charakteryzują się stosunkowo małym natężeniem ruchu, lecz znacznymi obciążeniami na oś (pojazdy rolnicze), co bezwzględnie należy wziąć pod uwagę już na etapie fazy projektowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

WOJCIECH PIEŃKOWSKI listopad-grudzień | 4 (4) 2013

Wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg – cz. 2

Po bliższym zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami w głowach wielu zarządców dróg rodzi się pytanie: jak z tym wszystkim się uporać? Ci, którzy wcześniej mieli już do czynienia z zakładaniem i prowadzeniem ewidencji dróg, po zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi przepisami mają świadomość ogromu prac, jakie ich czekają. Zarządcy, którzy nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w tych sprawach lub wręcz nigdy nie zajmowali się prowadzeniem ewidencji, po lekturze podstawowych rozporządzeń nadal niejednokrotnie nie bardzo wiedzą, od czego zacząć i jak to zrobić.