Technologie

Technologie

TOMASZ SIWOWSKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Mosty z kompozytów polimerowych. Czy to już alternatywa dla dróg samorządowych czy raczej daleka przyszłość?

Kompozyty polimerowe znacząco upowszechniły się w budownictwie mostowym już ponad 10 lat temu. Jednak w Polsce obiekty mostowe z kompozytów FRP zaczęły powstawać dopiero od roku 2015 i do tej pory powstało siedem takich konstrukcji (2017). Poniżej przedstawiamy przykłady polskich obiektów wykonanych z kompozytów FRP oraz ich charakterystykę techniczną.

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

HUSQVARNA FLEET SERVICES™ – ŁATWIEJSZY SPOSÓB MONITOROWANIA URZĄDZEŃ

Husqvarna Fleet Services to inteligentne rozwiązanie oparte na pracy w chmurze, zapewniające firmom zajmującym się profesjonalną pielęgnacją terenów zieleni stały wgląd w status parku maszyn, dostarczające informacji o lokalizacji, stanie urządzeń i ich bieżącym użytkowaniu. Platforma oparta na module Bluetooth za pośrednictwem niewielkich czujników gromadzi dane w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące informacje o pracy maszyn i na efektywne zarządzanie flotą.

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (47) 2019

EKSPLOATACJA I NAPRAWA MASZYN DROGOWYCH

Prowadzenie robót drogowych i mostowych wymaga obecnie współdziałania wielu maszyn i urządzeń, które zapewniają ciągłość pracy. Usterka jednej maszyny powoduje przestój całego ciągu technologicznego, a w rezultacie opóźnienie terminu wykonania robót i straty w produkcji, a także straty materiałowe. Można temu zapobiec, prawidłowo użytkując i konserwując sprzęt, a także planując naprawy i zabiegi techniczne.

listopad-grudzień | 6 (47) 2019

KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ULICZNEGO OŚWIETLENIA LED

Oświetlenie uliczne LED staje się coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne oprawy uliczne z powodzeniem zastępują konwencjonalne źródła światła, m.in. lampy sodowe, rtęciowe i metahalogenowe, które każdego wieczoru i nocy oświetlają infrastrukturę miejską na terenie całego kraju. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z miejskim oświetleniem.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym

W ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz ulic miejskich przeprowadza się szeroko zakrojone prace remontowo- -porządkowe, prowadzone przy użyciu różnego typu maszyn, które pokrótce omówiono w niniejszym artykule. Znalazły się w nim również praktyczne rady, jak optymalnie wykorzystać wspomnianą grupę maszyn do tych prac.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych

Maszyny drogowe, z racji pełnionych funkcji są w większym stopniu niż inne pojazdy narażone na zniszczenia o charakterze korozji. W celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i utrzymania dobrego stanu technicznego, a tym samym potencjału użytkowego, dobrze jest poznać podstawowe informacje na temat korozji, która jest złożonym zjawiskiem.