Utrzymanie dróg

Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych

Rozpoczyna się właśnie okres koszenia traw w obszarze pasa drogowego. Podpowiadamy, jaką kosiarkę wybrać, by optymalnie wykorzystać jej możliwości. Pasy zieleni wzdłuż dróg upiększają krajobraz, poprawiają funkcjonowanie ekosystemu miejskiego, oczyszczają powietrze i łagodzą mikroklimat dróg, ale tylko pod warunkiem, że są zadbane.

Wstęp

Koszenie trawy oraz chwastów na poboczach i skarpach dróg jest niezbędne zarówno ze względu na estetykę, jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwarta darń na poboczach odgrywa pozytywną rolę, ponieważ je wzmacnia, a wytworzeniu darni sprzyja częste koszenie trawy ułatwiające jej rozkorzenienie. Koszenie zapobiega również rozsiewaniu się chwastów, co pozwala na ograniczenie stosowania środków chwastobójczych ze względu na zasiewy sąsiadujących z drogą obszarów.

Koszenie traw na skarpach i w pasach drogowych powinno się przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, a więc przed kwitnięciem (jak najwcześniej, nie później niż do końca czerwca) i drugi raz we wrześniu. Ściętą trawę należy na bieżąco usuwać.

Do koszenia traw wykorzystuje się kosiarki przystosowane do omijania pachołków, słupków i znaków drogowych oraz przeznaczone do pracy na skarpach.

Kosiarki wysięgnikowe

Kosiarki wysięgnikowe to maszyny zawieszone na ciągniku lub na specjalnym pojeździe wielofunkcyjnym, np. typu Unimog, które przeznaczone są w szczególności do koszenia rowów melioracyjnych oraz do wykaszania poboczy dróg, rozdrabniania obciętych, niezbyt grubych gałęzi drzew (do około 2 cm), ścinania zarośli i chwastów o umiarkowanym zagęszczeniu oraz do koszenia poboczy dróg, skarp, przeciwskarp i podłoża, zwykle po prawej stronie ciągnika. Dodatkowo ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą można wykorzystać do cięcia żywopłotów, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Maszyny skutecznie pracują na trawie o wysokości do 1 m.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie

Diagnoza drzew obejmuje ocenę kondycji zdrowotnej, witalności albo statyki drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnienia dotyczą funkcji fizjologicznych roślin, a ostatnie – funkcji mechanicznych. Zasady i kryteria oceny statyki drzew, a raczej prawdopodobieństwa ich złamania i wywrócenia omówiono w cyklu artykułów zamieszczonych w poprzednich numerach czasopisma. Niniejszy poświęcono zasadom prawidłowego diagnozowania choroby i witalności drzew.

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.