Wydarzenia

Technologie w służbie bezpieczeństwu

Nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie nadzoru oraz kontroli ruchu drogowego będą głównym tematem seminarium, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie. Omówione zostaną także możliwości rozwoju krajowej infrastruktury kontrolno-pomiarowej. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska.

W programie seminarium zatytułowanym „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce” zaplanowano m.in. wygłoszenie referatu dotyczącego wyzwań związanych z egzekwowaniem pobierania opłat za przejazd drogami płatnymi oraz wjazdu do centrów miast. Omówione zostaną również problemy powstające na styku prawa, technologii i praktyki dotyczącej pomiarów prędkości. Eksperci zaprezentują także przykłady zastosowania systemów rejestracji wjazdu na czerwonym świetle oraz innowacje technologiczne w zakresie zastosowania mobilnych systemów pomiarów prędkości i modułowych systemów sensorów optoelektronicznych i mikrofalowych do inteligentnych systemów transportowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Nie zabraknie też panelu dyskusyjnego poświęconego ocenie rozwiązań w zakresie nadzoru i kontroli ruchu drogowego. W ramach wydarzenia uczestnicy seminarium wspólnie poszukają odpowiedzi na pytanie: czego brakuje stronie publicznej w ofertach i realizacjach systemów kontrolno-pomiarowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wydarzenia listopad-grudzień | 6 (23) 2015

GISforum 2015 – trzeci wymiar rzeczywistości

Tegoroczną edycję konferencji zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 3D. Niemal wszyscy prelegenci reprezentujący twórców standardów prawnych i technicznych, użytkowników i dostawców rozwiązań GIS dyskutowali o rzeczywistym wykorzystaniu technologii 3D oraz jej perspektywach. Główny Geodeta Kraju objął konferencję honorowym patronatem. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

listopad-grudzień | 6 (23) 2015

ITS w podwawelskim grodzie

Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem i projektowaniem ITS-ów oraz przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania projektów to główne cele konferencji, która odbędzie się 3 i 4 grudnia br. w stolicy Małopolski. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Politechnika Krakowska.