Technologie

Cementy w drogowych nawierzchniach sztywnych. Czy warto je stosować?

Obecnie w Polsce królują drogi o nawierzchni podatnej – bitumicznej. Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają jednak również konstrukcje sztywne, które opierają się na podbudowach i warstwach ścieralnych z betonu cementowego. Skąd rosnące zainteresowanie tymi konstrukcjami?

Beton jest bardzo trwałym materiałem, a drogi o konstrukcji sztywnej cechują się wytrzymałością na poziomie przekraczającym nawet 50 lat. Można je zobaczyć np. u naszych zagranicznych sąsiadów. Beton drogowy jest jednak często narażony na szkodliwe oddziaływania środowiska, w tym głównie na agresję chemiczną oraz negatywny wpływ cyklicznych procesów zamarzania i rozmarzania. Aby uzyskać większą trwałość takiej nawierzchni, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na etap wbudowywania masy w korycie, lecz również na proces jej produkcji i dobór odpowiednich składników. Oprócz dobrej jakości kruszywa równie istotnym składnikiem mieszanki betonowej jest spoiwo cementowe. Przy prawidłowym doborze proporcji i składu całej masy zapewnimy projektowaną wytrzymałość nawierzchni nawet w bardzo złych warunkach środowiskowych. Szczególną uwagę należy zwracać na odporność betonu na działanie mrozu, a dokładniej na cykliczne przejścia przez punkt zamarzania wody znajdującej się w porach mieszanki.

Drogi cementowe prowadzą do Rzymu

Użycie spoiw hydraulicznych do budowy nawierzchni drogowych jest znane już od dawna, stosowano je nawet na drogach rzymskich. W tym celu osadzano wielkie, płaskie kamienie na zaprawie wapienno-popiołowej, gdzie do wapna spełniającego funcję aktywizatora dodawano popiół wulkaniczny o właściwościach pucolanicznych, uzyskując tym samym właściwości cementu.

Cement (zwany później portlandzkim) wynaleziono w Anglii na początku XIX stulecia (1824 r.), kiedy to ze złoży margli zalegających w rejonie Portland wyprodukowano spoiwo o wysokich walorach technicznych. Po ustaleniu właściwości chemicznych i fizycznych tego materiału zastosowano do produkcji cementu mieszaninę wapienia z gliną w odpowiednio dobranych proporcjach lub ulepszano miejscowe margle przez dodatek wapna albo gliny. Pierwszą cementownię w Polsce (i ówczesnej Rosji) wybudowano w 1857 r. w Grodźcu koło Będzina jako piątą w Europie. Pierwsze nawierzchnie betonowe wykonano natomiast w Edynburgu w 1872 r.

Rodzaje popularnych cementów budowlanych

Spoiwa drogowe, w tym cementy, to sproszkowane materiały pochodzenia mineralnego, które po zarobieniu z odpowiednią ilością wody wiążą i

STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży