Projektowanie

TECHNOLOGIA BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI

Zapewnienie na długie lata dobrej jakości nawierzchni drogi ciągle jest przedmiotem dyskusji projektantów i wykonawców. W wielu przypadkach trwałość nawierzchni mogłaby zapewnić właściwie wykonana warstwa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności.

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności to jeden z rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych. Cechuje się on większą (o ok. 50%) sztywnością od tradycyjnych betonów asfaltowych, a miarą sztywności najczęściej jest moduł sztywności oznaczany metodą belki zginanej w temperaturze 10oC i częstotliwości obciążenia 10 Hz.

Funkcjonuje kilka skrótów określających beton asfaltowy o wysokim module sztywności:

  •  AC WMS (asphalt concrete wysoki moduł sztywności),
  •  BA WMS (beton asfaltowy o wysokim module sztywności),
  •  EME (fr. enrobe a module eleve),
  •  HMAC (ang. high modulus asphalt concrete). W dalszej części artykułu będzie wykorzystywany skrót AC WMS. Można uszczegółowić (na podstawie WT-2), że moduł sztywności w Polsce dla AC WMS powinien mieścić się w przedziale między 11 000 MPa a 17 000 MPa.

Trwałość zmęczeniowa mieszanki mineralno- -asfaltowej w ogólnym przypadku zależy od:

  •  wartości odkształceń rozciągających występujących w mieszance,
  •  modułu sztywności mieszanki,
  •  zawartości wolnych przestrzeni,
  •  zawartości asfaltu w mieszance mineralno- -asfaltowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6  Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAKUB FENGIER styczeń-luty | 1 (54) 2021

MIESZANKI MINERALNO – CEMENTOWE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI styczeń-luty | 1 (54) 2021

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.