Szkolenia

Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji

BRD – poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach

Prowadzący:

Jarosław Schabowski - ekspert z zakresu nowoczesnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych oraz ruchu drogowego.

 

Szkolenie adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich, przedstawicieli urzędowych wydziałów infrastruktury i inwestycji, podmiotów od całorocznego utrzymania dróg (w tym przedsiębiorców), przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego.

Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji

Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie dla samorządów. Oświetlenie drogowe, uliczne i w przestrzeniach publicznych

Prowadzący:

Jarosław Schabowski (Pol -lighting Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego), Paweł Staszczak (Orange), Tomasz Kołoszczyk-Jakubowski (Signify), Mikołaj Przybyła (GL Optic)

 

Spotkanie online mające na celu pokazanie nowości i wiodących rozwiązań na rynku oraz przykładów realizacji inwestycji oświetlenia drogowego, ulicznego i w miejscach publicznych w układzie: finansowanie oświetlenia, modernizacje, dobór technologii, w efekcie znaczące obniżenie wydatków związanych z kosztami utrzymania.

Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji
Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji

Kruszywa w inwestycjach drogowych

Prowadzący:

dr Łukasz Machniak (Polski Związek Producentów Kruszyw), Hubert Krysiak (Lafarge), Radosław Włodarski (Leca), Łukasz Chady (Pianobeton)

 

Na spotkaniu omówiono m.in.: kruszywa w inwestycjach drogowych, jak wygląda wielkość rynku kruszyw (rynek krajowy, import), co czeka nas w zakresie dostępności zasobów i ich wystarczalności, znaczenie inwestycji drogowych wrunky kruszyw – udział GDDKiA oraz JST, a także zapowiedź zmian w normach „kruszywowych”. W trakcie wydarzenia przedstawiono także nowoczesne zastosowanie kruszyw alternatywnych (m.in. kruszyw z recyclingu, keramzytu geotechnicznego.

Partner konferencji

Samorządowe drogi betonowe

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Jan Deja, Piotr Piestrzyński, Zbigniew Pilch - (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
Marek Olesiński - dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

 

Webinarium poświęcone zaletom nawierzchni betonowych na drogach samorządowych z perspektywy ekonomicznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i kwestii środowiskowych. Podczas spotkania omówiono także przykłady realizacji lokalnych dróg betonowych i doświadczeń w ich budowie oraz utrzymaniu.

Partner konferencji Partner konferencji

Nowe technologie w projektowaniu nawierzchni z wykorzystaniem kostki brukowej

Prowadzący:

dr inż. Krzysztof Chlipalski

 

Podczas spotkania poruszony został temat prawa wodnego i jego implikacje podczas analizy konstrukcji nawierzchni w zakresie przepuszczalności. Prelegent zaprezentował technologie usprawniające zarządzanie wodami opadowymi, a także szczegółowo omówił nowoczesne nawierzchnie z kostki brukowej i jej funkcjonalności na ulicach dojazdowych, parkingach samochodów, drogach rowerowych, chodnikach.

Partner konferencji

Bezpieczne przejścia w świetle aktualnych zmian w prawie drogowym

Prowadzący:

Marek Antonowicz, firma Euroasfalt

 

Na spotkaniu zaprezentowano przykłady nowoczesnych rozwiązań poprawiających inwestycje bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego – zgodnie z nowymi przepisami o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Omówione zostały m.in.: modernizacje z wykorzystaniem inteligentnych aktywnych przejść dla pieszych jako innowacyjny sposób na poprawę ochrony i komfortu pieszych uczestników ruchu.