Utrzymanie dróg

Formy modelowe oczyszczania miast

W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę przejmowania przez urzędy miejskie finansowego ciężaru utrzymania czystości na ważnych dla miasta ulicach i zlecenia oczyszczania ich miejskim przedsiębiorstwom oczyszczania, niezależnie od ustawowego obowiązku zarządców nieruchomości.

Wobec tego niezwykle istotne jest racjonalne wykorzystanie taboru i sprzętu mechanicznego oraz stworzenie odpowiednio szerokiego frontu pracy na nieprzerwanych ciągach ulicznych.

Warunki komunikacyjne, a więc długość i powierzchnia ulic oraz rodzaj ich nawierzchni, a także zasięg tras komunikacyjnych pozwalają wyznaczyć zadania komunalnego oczyszczania ulic.

Znając program usługowy w zakresie wywozu odpadów i oczyszczania ulic, można ustalić potrzebny stan taboru specjalnego przeznaczonego do tego celu. Niezbędne jest w tym celu wyznaczenie średniej wydajności eksploatacyjnej netto, to jest wydajności uwzględniającej ograniczoną sprawność eksploatacyjną.

Wydajność ta określana jest warunkami lokalnymi, indywidualnie dla każdego ośrodka miejskiego i odpowiednio indywidualnie powinna być ustalona w założeniach programowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE