Utrzymanie dróg

Prowadzenie wycinki drzew w pasie drogowym

Mimo licznych korzyści płynących z zadrzewienia przydrożnego niekiedy ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego konieczna jest wycinka drzewa, a nawet całych alei. Warto zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi realizacji tego zadania oraz zaletami i wadami poszczególnych metod wycinki.

Wycinanie drzew i krzewów z pasów drogowych ma na celu utrzymanie dobrego i estetycznego wyglądu zadrzewień przydrożnych, a przede wszystkim wynika z konieczności zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównymi wskazaniami do wycinki są zagrożenia, jakie dla zdrowia i życia ludzi stanowią drzewa, których stabilność osłabiona jest chorobami, zaburzeniem statyki, poważnymi uszkodzeniami pnia lub korony bądź zamieraniem. Wycina się zatem i usuwa drzewa wywrócone lub zagrożone wywróceniem, złamane, martwe, chore oraz obumierające.
Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego usuwa się drzewa:

  • ograniczające widoczność drogi do odcinka mniejszego niż przewidziany normatywem technicznym, zwłaszcza po wewnętrznej stronie łuków drogi i na skrzyżowaniach,
  • rosnące w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni, 
  • tworzące łącznie z konarami i liśćmi prześwit mniejszy niż 4,5 m w kierunku pionowym oraz mniejszy niż szerokość jezdni powiększony o 1 m po obu stronach jezdni w kierunku poziomym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.