Warto Wiedzieć

Pomiar stopnia zagęszczenia z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej

W każdej specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania warstwy, np. podsypki lub odsączającej, głównym parametrem wymaganym przy odbiorze robót jest odpowiednie zagęszczenie wykonanej warstwy. Do pomiaru stopnia zagęszczenia można wykorzystać lekką płytę dynamiczną.

W związku z dużym wzrostem ilości i tempa prowadzenia kontraktów na budowę oraz różnego rodzaju modernizacje i przebudowy dróg w ostatnich latach duży nacisk kładziono na szybkie i dokładne metody pomiarów wykonanych prac budowlanych. Od kilku lat niektóre laboratoria drogowe w Polsce oceniają stan zagęszczenia z zastosowaniem płyty dynamicznej. Ze względu na krótki czas trwania badania urządzenie pozwala na szybką kontrolę zagęszczenia dużych powierzchni. Inne, powszechnie obecnie stosowane metody kontroli zagęszczenia posiadają wiele wad – przykładowo lekka sonda udarowa nie pozwala na badanie cienkich warstw, a zastosowanie aparatu VSS wymaga dużego nakładu czasu oraz angażowania samochodu ciężarowego jako przeciwwagi. Dlatego płyta dynamiczna – z uwagi na liczne zalety: niewielki ciężar, krótki czas badania (ok. 2–3 min), samowystarczalność urządzenia – jest coraz częściej stosowanym urządzeniem na polskich budowach. Kontrola zagęszczenia płytą dynamiczną opiera się na pewnej zależności pomiędzy zagęszczeniem lub nośnością warstwy a jej ugięciem. Dlatego konieczne jest ustalenie odpowiednich współczynników korelacji, umożliwiających określenie nośności badanej warstwy lub jej wskaźnika zagęszczenia na podstawie wyniku uzyskanego z badania płytą dynamiczną.

Aparat Proctora

Zaczynając od wymogów stawianych przez inwestorów, należy spojrzeć w Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). W każdej specyfikacji dotyczącej wykonania warstwy, np. podsypki lub odsączającej, głównym parametrem wymaganym przy odbiorze robót jest odpowiednie zagęszczenie wykonanej warstwy. Otóż dla wykonania warstwy odsączającej czy też wykonania nasypów jest to wskaźnik zagęszczenia Is. Wskaźnik ten – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określa aktualne zagęszczenie gruntu w badanym miejscu w odniesieniu do jego możliwości osiąganych w Aparacie Proctora. Wylicza się go wg wzoru:

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE