Projektowanie

Projektowanie

REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Czerwonak łączy – nowa kładka pieszo-rowerowa

28 lipca oficjalnie otwarto kładkę łączącą ze sobą gminy Czerwonak, Suchy Las oraz miasto Poznań, ale już dwa tygodnie wcześniej mogli korzystać z niej mieszkańcy. Na wydarzeniu otwarcia pojawili się przedstawiciele wszystkich samorządów, które miały swój udział w powstaniu kładki, czyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, prezydent Poznania, starosta poznański oraz wójt Suchego Lasu.

PIOTR PIESTRZYŃSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Bełchatów rozbudowuje sieć dróg betonowych

Gmina Bełchatów kontynuuje swoje inwestycje w rozbudowę sieci drogowej, tym razem stawiając na betonowe rozwiązania. W grudniu 2022 roku zakończono budowę nowej betonowej drogi gminnej o długości ponad 500 metrów. Projekt ten został zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów, którego prezes, Mateusz Rogut, zapowiada ambitne plany na rok 2023. Do końca roku gmina planuje wybudować aż 10 nowych odcinków dróg betonowych.

TOMASZ GAWENDA maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Innowacyjność produktowa i procesowa w produkcji kruszyw łamanych stosowanych w drogownictwie

Najważniejszymi surowcami skalnymi dla budownictwa inżynieryjnego są kruszywa łamane, produkowane przede wszystkim z bardzo twardych, zwięzłych skał. W artykule opisujemy jakie znaczenie ma kubiczność kruszyw, jakie są innowacyjne układy technologiczne przeróbki surowców do produkcji kruszyw foremnych oraz jak zmieniają się parametry kruszyw innowacyjnych w stosunku do typowych.

Projektowanie TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Beton szansą na trwałe drogi zamiejskie

W Polsce wciąż najwięcej dróg buduje się o nawierzchni bitumicznej lub jako drogi brukowane, mimo dużej popularności mieszanek betonowych w innych krajach. Najczęściej wynika to z obaw inwestorów o zachowanie odpowiednich warunków wykonawczych, ale również wielu projektantów niechętnie rezygnuje ze sprawdzonych i znanych od lat konstrukcji podatnych.
Niestety praktyka pokazuje, że wiele nowych dróg bitumicznych wymaga remontów już po 3-4 latach eksploatacji, a po 10 latach nierzadko konieczna jest głęboka przebudowa konstrukcji. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie mieszanki
betonowe, czyli drogi o konstrukcji sztywnej.

KONRAD RÓŻOWICZ marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Precyzja opisu przedmiotu zamówienia na prace drogowe

Tematykę poruszoną w niniejszym artykule można zsyntetyzować parafrazą znanego powiedzenia „jak sobie napiszesz, tak sobie pojedziesz”. Opracowanie dotyczy bowiem konsekwencji braku odpowiedniej precyzji w opisywaniu przedmiotu zamówienia na prace związane z drogownictwem. Mając na względzie to, iż część tego rodzaju spraw znajduje swój finał na salach sądowych, negatywne konsekwencje, które mogą spotkać zamawiającego, zostaną wskazane przez pryzmat orzecznictwa.

REDAKCJA marzec-kwiecień | 2 (67) 2023

Nowe inwestycje drogowe w Wielkopolsce 2023

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym roku zaplanował wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 286 mln złotych. Rozległość terytorialna województwa – 30 tysięcy km2 przekłada się na ogromną sieć dróg, których łącznie jest w regionie ponad 2,7 tys. kilometrów, a to jednocześnie wiele zadań, duże kontrakty z unijnym dofinansowaniem jak i szereg mniejszych inwestycji w różnych regionach Wielkopolski. Nowych kilometrów tras z roku na rok jest coraz więcej.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI styczeń-luty | 1 (66) 2023

Uboczne produkty spalania w drogownictwie

Odpady energetyczne od lat stanowią poważne zasoby materiałów dla budownictwa drogowego, a nie są jednak wystarczająco wykorzystane. Aktualnie takie podejście wpisuje się w koncepcję „Gospodarki o obiegu zamkniętym” zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów.